Sağlık örgütleri: Sağlık çalışanlarına koruyucu maske dağıtılmalı

Sağlık örgütleri tarafından yapılan ortak basın toplantısında konuşan TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, dünyanın yeni Koronavirüs (Kovid-19) olarak adlandırılan ve gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yaygın ölümlere yol açtığı bilinen bir salgın tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Adıyaman, ‘halk sağlığına dair koruyucu önlem ve bilgilendirmelerin şeffaf, yaygın ve etkili olarak yapılmasının önemli olduğunu’ vurguladı. Beraberinde tanı koyma ve tedavi koşul ve ekipmanlarının her koşul için hazır olması konusundaki uyarılarını yineleyen Adıyaman, “Koronavirüs gibi salgın durumlarında tedavi sürecinin etkinliği, tedaviyi yapacak olan sağlık çalışanlarının bu sürece hazırlanmasını, bedensel ve ruhsal olarak korunmasını öncelemelidir” dedi.

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KORUYUCU MALZEME DAĞITILMALI’

Koronavirüse ilişkin öncelikli tedbirler konusunda bazı uyarılarda bulunan Adıyaman şöyle konuştu:

"Hastanelerde ve ASM’lerde çalışan ve eğitim alan tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde kişisel koruyucu malzeme dağıtılması önceliklidir ve bu konuda herhangi bir güven bunalımı yaratılmamalıdır. Paniği gerektirecek herhangi durum yoktur ancak sağlık otoritesinin dünyadaki deneyimlerden de yararlanarak bütün önlemleri alması ve halkın hijyen ve korunma tedbirlerine dikkat etmesi gereklidir. Koronavirüs enfeksiyonu tanısı konan hastaların ve virüs ile temas etmiş olabileceği düşünülen insanların karantina vb. süreçlerinde etik ilkelerin dikkate alınması ve herhangi bir ayrımcı uygulama yapılması engellenmelidir.”

SAĞLIK BAKANLIĞI GÖRÜŞMEYİ KABUL ETTİ

Ayrca Sağlık Bakanlığının sağlıkta şiddet konusunu görüşmek üzere randevu taleplerini sonunda kabul ettiğini açıklayan Adıyaman, 12 Mart Perşembe günü görüşeceklerini, ardından görüşmeyle ilgili açıklama yapacaklarını bildirdi.


PAYLAŞ