Ali Babacan DEVA'yı anlattı: Bizim için siyaset kuvvetler ayrılığı

Ali Babacan, siyasete Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) ile geri döndü. Ali Babacan,  partisinin tanıtım toplantısını Bilkent Otel’de yaptı. AKP’nin 2001 yılında temel ilkeleri de beraberindeki 74 kurucu üyeyle birlikte Bilkent Otel'de okunmuştu.

PARTİ PROGRAMI 14 BAŞLIKTA TOPLANDI

131 sayfadan oluşan parti programı 14 başlık altında toplandı. Başlıklar, ‘Özgürlükçü, Katılımcı ve Çoğulcu Demokrasi’, ‘Adalet, Hukuk ve  Yargı’, ‘Kamu Yönetimi’  ‘Ekonomi’, ‘Sektorel Politikalar’, ‘Sosyal Politikalar’, ‘Kadın’, ‘Gençlik’, ‘Spor’, ‘Kültür Sanat’, ‘Göç Politikaları’, ‘Çevre, Kentleşme ve Afet Yönetimi’, ‘Güvenlik ve Savunma’, ‘Dış Politika’ konularından oluştu. Programın giriş metninde politika oluşturma, karar alma ve uygulamalarda şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık ve liyakatın esas alınacağına dikkat çekildi.

Ali Babacan salona eşi Ülkü Zeynep Babacan ile geldi. Konuşmasını promter’dan okuyan Ali Babacan’ın konuşmasından dikkat çeken başlıklar şu şekilde:

DERDİNİZE ORTAK ARIYORSANIZ BİZ DEVA’YIZ: Hepimizin ruhu buruk, yüreği yaralı. İnsan haklarının ihlali, özgürlüklerin kısıtlanması toplumun nefes almasını zorlaştırıyor. Kadınlar şiddet ve tehdit altında yaşamaktan yoruldu. Halkımız ne kadar haykırsa da sesini duyuramıyor. Ayrıştırıcı, ötekileştirici siyaset dili toplumumuzu sürekli geriyor. Korku siyasetinden ve kavgalardan hepimizi yordu artık. Yatırımcılarımız kaygılı, var olma mücadelesi veriyor. Kentlerimiz hüzünlü, toprağımız, ağacımız yeter artık diye bağırıyor. Bu ülkenin insanı birkaç yıldır çok üzüldü. Artık geldik buradayız. Bu üzüntülerini daha da büyümesine izin vermeyeceğiz. Zaman ümitsizlik zamanı değil Türkiye için sorumluluk alma zamanı. Türkiye için demokrasi ve Atılım zamanı geldi. Türkiye için iyileşme zamanı başladı. Derdinize ortak arıyorsanız, biz devayız. Derdinize hızlı çözüm arıyorsanız, biz DEVA’yız.

TÜRKİYE’MİZİN DEVA’SI BURADADIR: Bizleri yeni bir parti kurmaya teşvik eden, halkımızın değişim ve yenilenme talebidir. Kendini yenileyemeyen, halkımızın ihtiyaçlarına ve taleplerine duyarsız kalmış bir siyaset anlayışı ile Türkiye’nin yola devam etmesi mümkün değildir. Bugün yepyeni kadrolarla, tertemiz sayfalar açma zamanıdır. Türkiye’mizin DEVA’sı buradadır. Bizim için siyaset, dürüstlüğün ve erdemin her koşulda hâkim değer olmasıdır, herkesin insan onuruna yakışır şekilde barış ve huzur içerisinde yaşayabilmesinin temin edilmesidir. Bizim için siyaset tek bir vatandaşımızın dahi bu ülkede kendini garip, dışlanmış, öteki hissetmemesidir. Bizim için siyaset, kuvvetler ayrılığı esasına ve hukukun üstünlüğüne dayanan özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasinin inşa edilmesidir. Siyasetin toplumumuzu sürekli bir tehdit ve beka söylemi ile sindirmesine, hayatın her alanını hesapsızca kaplamasına itiraz ediyoruz.

YOLSUZLUK KAPISINI AÇIK TUTAN MUAFİYETLETİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ: Mali suçların, yasa dışı veya kaynağı kuşkulu para hareketlerinin daha bağımsız ve etkili bir şekilde izlenmesi ve soruşturulması ve ilgili kurumlarla işleyen bir koordinasyon sağlanabilmesi amacıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nı yeniden yapılandıracağız. Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran, ihaleyi istisna keyfiliği kural haline getiren, yolsuzluk kapısını açık tutan tüm istisna ve muafiyetleri ortadan kaldıracak, kamu ihale kanununu tümüyle yenileyeceğiz.

YÖK’Ü KALDIRACAĞIZ: Eğitim en öncelikle ele alacağımız alan olacaktır. Erken çocukluktan itibaren ikinci dil eğitimini etkili bir biçimde vereceğiz. Üniversiteye yerleştirmede yılda bir defa yapılan sınav yerine çoklu sınav imkanı sunacağız. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) misyonunu tamamlamış bir kurum olarak yüksek öğretimin gelişmesinin önünde bir engel haline gelmiştir. Yükseköğretim Kurulu’nu kaldıracağız. Yüksek öğrenim kurumlarını veriye dayalı, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemle denetleyecek, üniversiteler için performans hedefleri belirleyecek ve verdikleri eğitimin kalitesini ölçecek ve akredite edecek kurumsal yapıları ve mekanizmaları oluşturacağız.

 Gazete Duvar, Sözcü


PAYLAŞ