İnfaz paketi: Cinsel suçlara indirim geliyor

Koronavirü salgını nedeniyle infaz paketi çalışmaları hız kazandı. AKP ve MHP'nin birlikte hazırladığı taslak CHP ve İYİ Parti gruplarının da görüşleri alındıktan sonra Meclis Başkanlığı’na sunulacak.

Ceza infaz kanununda infaz süresiyle ilgili kalıcı değişiklikler içeren teklif taslağında denetimli serbestlikle ilgili de geçici bazı düzenlemeler öngörülüyor.

Kasten öldürme ve terör suçları ile örgütlü suçların infaz sürelerinde değişiklik öngörmeyen taslakta aynı suçu tekrar işleyenler ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti suçlarında koşullu salıverilme oranının yüzde 75’den yüzde 67’ye indirilmesi planlanıyor.

Gazete Duvar’dan Nergis Demirkaya imzalı habere göre, taslak teklif Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik içeriyor.

CİNSEL SUÇLARDA İNFAZ İNDİRİMİ

Cezaevlerinde geçirilen süreyi kısaltacak kalıcı düzenlemeye göre, koşullu salıverilme oranı üçte ikiden yarı yarıya indirilecek. Mükerirler (aynı suçu tekrar işleyenler) ve buna bağlı olarak cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçlarında koşullu salıverilme oranı yüzde 75’den yüzde 67’ye indirilecek. Kasten öldürme suçu ve terör suçları ile örgütlü suçların koşullu salıverilme oranında ise bir değişiklik yapılmayacak.

Paketteki en önemli geçici düzenleme ise 1 yıllık denetimli serbestlik süresinin 3 yıla çıkarılması olacak. Çok sayıda tahliye getirmesi beklenen düzenlemeden belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar işleyenler faydalanamayacak.

CEZANIN YÜZDE 40’I ÇEKİLECEK

Geçici düzenlemenin dışında denetimli serbestlikte kalıcı bir değişiklik de öngörülüyor. Taslak teklif ile 1 yıl olarak uygulanan denetimli serbestlik kriterlerinde “ceza adaletini sağlamak” amacıyla değişiklik planı var. Buna göre verilen cezanın yarısı infaz edildikten sonra kalan cezanın 5’te 1’i denetimli serbestlikte geçirilecek. Düzenleme ile her hükümlü cezasının en az yüzde 40’ını cezaevinde çekmiş olacak.

0-6 yaş grubunda çocuğu olan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıla çıkarılıyor. Bu düzenlemeden de belirli bir tarihten önce işlenen terör suçları, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar işleyenler hariç tutulacak.

65 yaşının üstündeki hükümlülerin denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakılması planlanıyor. Ayrıca çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri 1 gün 3 gün olarak sayılacak.

KADIN VE YAŞLILAR İÇİN EVDE HAPİS SEÇENEĞİ

Taslak teklif alternatif infaz usulleri de getiriyor. Hapis cezalarının hafta sonu ve geceleyin ceza infaz kurumunda çekilmesine ilişkin 6 aylık sınır, kasıtlı suçlar bakımından 1 yıl 6 aya, ölüme neden olma hariç taksirli suçlar bakımından ise 3 yıla çıkarılacak. Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infazın sınırı artırılıyor. Bu süre kadın, çocuk ve 65 yaşını bitirmiş erkeklerde 6 aydan 1 yıla, 70 yaşını bitirmiş kişilerde 1 yıldan 2 yıla, 75 yaşını bitirmiş kişilerde 3 yıldan 4 yıla çıkarılacak.

5 yıl ve altında ceza alanlar arasında ağır bir hastalığı bulunanlar Adli Tıp raporu doğrultusunda cezasını konutunda çekebilecek. 3 yıl ve altı ceza alan yeni doğum yapan hükümlü kadınların cezasının da konutta çekmesine imkan sağlanacak.

 

 


PAYLAŞ