'Birçok anayasal hak ağır şekilde ihlal ediliyor'

Fotoğraf: Tükenmez Haber

TÜKENMEZ HABER | 'Ruhsat Gaspına Karşı Koordinasyon' oluşumu tarafından Çağlayan Adliyesi'nde yapılan basın açıklamasında avukat adaylarının haklarının engellendiği belirtildi. 

Tükenmez Haber'e konuşan Koordinasyon üyelerinden Yağmur Kavak, "Ruhsatı olmayan avukatın çalışmasını engelliyorsunuz ve o avukatın hayatı bitiyor. Henüz varlığı bile belli olmayan bir suç ve ceza nedeniyle avukat mesleğini yapamaz hale geliyor" dedi. Kavak, birçok anayasal hakkın ağır şekilde ihlal edildiğine dikkat çekti.

'SİYASİ TERCİHTİR'

İmzacıları arasında Adalet İçin Hukukçular, Çağdaş Avukatlar Grubu, Çağdaş Hukukçular Derneği, Demokrasi İçin Hukukçular, İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Demokrat Avukatlar, Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı, Toplumsal Hukuk'un yer aldığı koordinasyon tarafından yapılan basın açıklamasında Adalet Bakanlığı'nın bu uygulamasının siyasi tercih olduğu belirtildi:

 "Avukatlık Kanunu m.5/3’e göre Adalet Bakanlığı, hakkında belirli suçlardan ya da 2 yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan kovuşturması bulunan avukat adaylarının ruhsat başvurularının, kovuşturmalarının sonuna kadar bekletilmesi yönünde görüş bildirebilmektedir. Avukatlık Kanunu’nun bu hükmü henüz hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmü bulunmayan bir avukat adayının mesleğe adım atmasını engelleyerek, masumiyet karinesini, çalışma hakkını engellemekte, hukuk güvenliği ve hukuki belirlilik ilkelerinden yararlanma haklarını ihlal etmektedir. 1986 yılında yürürlüğe girdiği günden bu yana herhangi bir uygulaması bulunmayan ve Anayasa’ya açıkça aykırı bu kanun hükmü 2016 yılındaki darbe girişimi sonrası adeta diriltilmiş ve kanunilik peçesi altında bir muhalif avına dönüştürülmüştür. Hatta Anayasal hakları ihlal eden bu kanun hükmünün kapsamı dışına çıkılma ihtiyacı hissedilmiş ve bakanlık tarafından hakkında yalnızca bir ceza soruşturması bulunan avukat adaylarının dahi ruhsatlarının bekletilmesi yönünde görüş bildirilmeye başlanmıştır. Bakanlık bununla da kalmamakta, TBB’nin direnerek ruhsat verdiği avukatların ruhsatlarının iptali için bu kanun hükmüne dayanarak davalar açmaktadır. Bakanlığın 30 yıl boyunca uygulanması olmayan bir kanun hükmüne bu denli sarılması hukukilik adına değildir, siyasi bir tercihtir. Muhalif avukat adaylarını, dayanaksız ve uzun yıllar süren yargılamalarla sindirme amacı taşımaktadır."

'HAYATLARI BİR ÇIRPIDA KÖKÜNDEN DEĞİŞİYOR'

Kavak, bu uygulama sonucu ruhsatını alamayanların artık beklemeyi kesip tekrar üniversite sınavına girdiğini veya başka bölüm okumaya başladıklarını söyledi. Devamında ise şunları kaydetti:

"Hayatları kökünden değişiyor aslında bir çırpıda"

TEMEL TALEP 5/3'ÜN KALDIRILMASI

Koordinasyonun temel talebinin Avukatlık Kanunu'nunda yer alan 5/3’ün kaldırılması olduğunu belirten Kavak, "Masumiyet karinesi başta olmak üzere birçok anayasal hak ağır şekilde ihlal ediliyor. Bekletme kararı ya da ruhsat iptaline yönelik açılan davaların kendisi, adeta bir cezalandırma yöntemi gibi. Çünkü ruhsatı olmayan avukatın çalışmasını engelliyorsunuz ve o avukatın hayatı bitiyor. Ortada henüz varlığı bile belli olmayan bir suç ve ceza nedeniyle avukat mesleğini yapamaz hale geliyor" ifadelerinde bulundu.

'MÜCADELE EDEN AVUKATLAR HER ZMAAN HEDEF OLDU'

Kavak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'deki Adli Yıl Açılış Töreni'ndeki gün yaptığı konuşmada "İnşallah önümüzdeki dönemde avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız" şeklindeki açıklaması da değerlendirdi. Kavak, "Avukatlık mesleğinin anlamı da pratiği de tarih boyunca iktidarların canını sıkmıştır. Bugün de olan bu. Mesleğin hakkını veren, ulusal ve uluslararası düzlemde korunan temel hak ve hürriyetlerin tesis edilmesi için mücadele eden avukatlar her zaman hedef oldu, olacak da." yanıtını verdi.

'AVUKATLIK YAPMAK İSTİYORUZ'

Hukuktan ve adaletten yana olan tüm kesimlerin desteğinin talep edildiği basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi: 

"Ruhsat Gaspına Karşı Koordinasyon olarak, ilk fiziki açıklamamızı gerçekleştirirken hem bu hukuksuz kanun hükmü nedeniyle mağdur edilen hukukçu gençlerin yanında olduğumuzu ilan ediyoruz, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz; hem de tüm baroları, hukuktan ve adaletten yana tüm kesimleri mücadelemize destek olmaya çağırıyoruz.  Çünkü bizler, avukatlık yapmak istiyoruz!"


PAYLAŞ