Ağustos'ta bütçe 28.2 milyar lira fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bakanlık tarafından açıklanan verilere göre, ocak-ağustos dönemindeki bütçe açığı 110,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Yıllık planlanan ödeneğin yüzde 70’i de ilk 8 ayda harcandı. Bütçe ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 15,6 ARTTI

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 108 milyar 566 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 14,3 azalarak 80 milyar 345 milyon lira oldu. Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 yükselerek 650 milyar 506 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,6 artarak 761 milyar 432 milyon lirayı buldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 28 milyar 220 milyon lira fazla ve ocak-ağustos döneminde ise 110 milyar 926 milyon lira açık verdi.

GİDERLERİN BÜTÇE ÖDENEKLERİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 7,2 OLARAK HESAPLANDI

Merkezi yönetim bütçe giderleri, Ağustos 2019'da 93 milyar 712 milyon lira iken geçen ay yüzde 14,3 azalışla 80 milyar 345 milyon liraya geriledi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 7,3'ü yalnızca ağustos ayında kullanılmış oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalışla 68 milyar 444 milyon liraya düştü. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 7,2 olarak hesaplandı.

AĞUSTOSTA PERSONEL GİDERLERİ, GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 14,7 ARTTI

Ağustosta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,7 artarak 23 milyar 35 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 8,2'si kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artışla 3 milyar 879 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanılmış oldu.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İÇİN BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN 75 MİLYAR 550 MİLYON LİRA ÖDENEĞİN YÜZDE 7,4'Ü HARCANDI

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 7,4'ü harcandı. Ağustosta yüzde 5,2 azalan mal ve hizmet alımı giderleri 5 milyar 561 milyon lira olarak gerçekleşti. Cari transferler, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 azalarak 30 milyar 659 milyon liraya geriledi. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 6,8'i kullanıldı.

AĞUSTOSTA 317 MİLYON LİRA SERMAYE TRANSFERİ YAPILDI

Ağustosta 4 milyar 54 milyon lira sermaye gideri, 317 milyon lira sermaye transferi yapıldı, borç verme giderleri ise 939 milyon lira oldu. Faiz giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artışla 11 milyar 901 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Merkezi yönetim bütçe gelirleri, Ağustos 2019'da 94 milyar 288 milyon lira iken bu yılın ağustos ayında yüzde 15,1 artarak 108 milyar 566 milyon liraya yükseldi. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ağustos ayı gerçekleşme oranı 2019'da yüzde 10,7 olarak kayıtlarda yer alırken, geçen ay yüzde 11,3 oldu.

VERGİ GELİRLERİNİN BÜTÇE TAHMİNİNE GÖRE GERÇEKLEŞME ORANI YÜZDE 12,5 OLARAK TESPİT EDİLDİ

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2019'un aynı ayına göre yüzde 47,8 artarak 98 milyar 456 milyon liraya çıktı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 12,5 olarak tespit edildi.

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLARIN GELİRLERİ 533 MİLYON LİRA 

Bu dönemde genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri yüzde 68,1 azalarak 8 milyar 215 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 362 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 533 milyon lira olarak belirlendi.

VERGİLER 78,9 ARTIŞ GÖSTERDİ

Vergi türleri bakımından ağustosta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 5,3, kurumlar vergisi yüzde 62,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 56,6, özel tüketim vergisi yüzde 67,1, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 34,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 38,2, damga vergisi yüzde 23,7, harçlar yüzde 70,4 ve diğer vergiler 78,9 artış gösterdi.

BÜTÇE GİDERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN 1 TRİLYON 95 MİLYAR 461 MİLYON LİRA ÖDENEĞİN YÜZDE 69,5'İ KULLANILMIŞ OLDU

Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 69,5'i kullanılmış oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,6 artarak 669 milyar 818 milyon liraya ulaştı. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 70 olarak hesaplandı.

PERSONEL GİDERLERİ İÇİN BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN 282 MİLYAR 488 MİLYON LİRA ÖDENEĞİN YÜZDE 68,9'U KULLANILDI

Personel giderleri, aynı süreçte yüzde 16,4 artarak 194 milyar 751 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 282 milyar 488 milyon lira ödeneğin yüzde 68,9'u kullanıldı.

48 MİLYAR 120 MİLYON LİRA ÖDENEĞİN YÜZDE 66,9'U HARCANDI

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 artışla 32 milyar 206 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 48 milyar 120 milyon lira ödeneğin yüzde 66,9'u harcandı.

MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ İÇİN BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN 75 MİLYAR 550 MİLYON ÖDENEĞİN YÜZDE 62,8'İ KULLANILDI

Ocak-ağustos döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 75 milyar 550 milyon lira ödeneğin yüzde 62,8'i kullanıldı. Bu dönemde yüzde 3,8 artışla 47 milyar 441 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 20,1 artarak 328 milyar 653 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 451 milyar 122 milyon lira ödeneğin yüzde 72,9'u kullanıldı.

44 MİLYAR 512 MİLYON LİRA SERMAYE GİDERİ 

Bu dönemde 44 milyar 512 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 852 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 17 milyar 403 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 32,1 yükselişle 91 milyar 614 milyon lira olarak kayıtlara geçti. 


PAYLAŞ