TMMOB'dan, Kanal İstanbul davası

AA

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kanal İstanbul için hazırlanan 1/100.000 ölçekli 'Çevre Düzeni Planı Değişikliği'ni, yargıya taşıdı.

'BİLİMSEL GEREKLERE AYKIRILIKLAR TAŞIYOR'

TMMOB ve bağlı odalar Kanal İstanbul için hazırlanan 1/100.000 ölçekli ‘Çevre Düzeni Planı Değişikliği’ni, yargıya taşıdı. Bu dava ile birlikte Kanal İstanbul’a karşı 5. davayı açan TMMOB, projenin İstanbul ve tüm Marmara’ya vereceği zararları hatırlattı. Açıklamada, hazırlanan ‘Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin Anayasal ve yasal hükümlere, kamu yararına, bilimsel gereklere aykırılıklar taşıdığına vurgu yapıldı.

PLAN ASKIYA ÇIKARILDI

Kanal İstanbul Projesi için hazırlanan ve 23 Aralık 2019 tarihinde onanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 30 Aralık 2019 tarihinde askıya çıkmış; ekolojik sürdürülebilirlik, şehircilik ve planlama teknik, ilke ve esasları ve kamu yararına aykırılık taşıyan plan değişikliğinin iptali istemiyle TMMOB ve odalar tarafından dava açılmıştı. Açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği 22 Haziran 2020 tarihinde onanarak askıya çıkarıldı.

Kanal İstanbul Projesi için açılan dava sürerken askı sürecinde plana yapılan itirazların değerlendirildiği gerekçesiyle hazırlanan yeni projeye de dava açtıklarını duyuran TMMOB ve odalar yayımladıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: 

“Esasa ilişkin gerek TMMOB ve Odalar gerekse de bilimsel ve akademik çevreler tarafından sunulan hiçbir itirazı karşılamayan; doğal ve yapay çevreye büyük yükler bindiren; afet risklerini arttırarak kent güvenliğini zayıflatan; İstanbul Metropoliten Alanının ve Trakya bölgesinin tüm ekosistemlerini baskılayan; su havzaları ile tarım ve mera alanları, orman alanları, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları üzerinde önemli tahribatlara yol açan; İstanbul’u ve tüm Trakya bölgesini gıda ve su hakkından mahrum bırakan hususlara ilişkin herhangi değişiklik içermeyen; aksine bizatihi kendi amacına aykırılık içeren, Plan Değişikliği Raporunda benimsenen ilkelere aykırılık teşkil eden; Uluslararası Anlaşmalar başta olmak üzere Anayasal ve yasal hükümlere, kamu yararına, bilimsel gereklere aykırılıklar taşıyan; planlama tekniklerine, şehircilik ilke ve esaslarına, planlama mevzuatına aykırı  22 Haziran 2020 tarihinde onanan İstanbul İli, Avrupa Yakası, Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği’nin de iptali istemiyle TMMOB ve Odalar tarafından dava açılmıştır.” 

Evrensel


 


PAYLAŞ