Bir zamanlar Şişli Siyasal ve hocaları…

Dekanımız Prof. Dr. Kıvanç Ertop'u, akademik tarih ve tarih elbet bir gün yazacaktır

1974-75 öğretim yılında Şişli Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nu kazanıp Elazığ'dan İstanbul'a gelirken, okul bakımından ne kadar şanslı olduğumu bilemezdim.

Gerçi başlangıçta şaşaalı bir faşist işgalle karşılaşmış, ilerici-devrimci öğrencilerin bir kısmı maddi olanaksızlıklardan dolayı memleketlerine gitmişlerdi.

Ancak sınırlı sayıda, kadınlı erkekli arkadaş grubu İstanbul'da kalabilmiş, onlar da okula yakın bir semtte, Feriköy'de tuttukları bir evde kurdukları komüne dayanarak, 3-4 ay süren çetin bir mücadele sonucu işgali kaldırmışlardı.

Okul öğrencilerinin etkili kitlesel katılımıyla da Genç Siyasalcılar Derneği kurulmuş, Şişli semti ve çevresinden başlanarak okulda "öğrenim özgürlüğü ve can güvenliği"' sağlanmıştı.

Devamla…  Genç Siyasalcılar Derneği üzerinden öğrencilerin neredeyse tümünün katıldığı, akademik hak talepli bir boykotla, okulumuz Dekanı Prof. Dr. Kıvanç Ertop ile kurulan "verimli" diyaloğun da etkisiyle yüksek okuldan fakülte kapsamına yükseltilmişti.

Meşru, demokratik kitlesel antifaşist mücadeleye koşut, paylaşım ve dayanışma öğrenciler arasındaki duygu bağlarını güçlendiriyor, öğrencileri kaynaştırıyordu.  Ne kadar sıcak ve içtenlikli ilişkilerdi öyle…
 

Prof. Dr. Murat Sarıca.jpg

Prof. Dr. Murat Sarıca

 
"İsterem ki…"

Prof. Aslan Başer Kafaoğlu, Prof. Aydın Aybay, Prof. Erdoğan Teziç, Prof. Kıvanç Ertop, Prof. Murat Sarıca, Prof. Server Tanilli, gibi kıymetli hocalarımız, öğrencilerini aydınlatmak için özel bir çaba sarf ediyorlardı.
 

Prof. Dr. Başer Kafaoğlu.jpg

Prof. Aslan Başer Kafaoğlu

Derslerde neler konuşulmazdı ki... Uygarlık tarihi, sanat ve edebiyat, Fransız ve Sovyet Devrimi ve bütün devrimler, siyasetin ve siyasi tarihin disiplinleri, iktisat, felsefe, sosyoloji vb. İstanbul'un bütün üniversitelerinden öğrenciler derslerimizi dinlemeye gelirlerdi.

Prof. Dr. Server Tanilli.jpg

Prof. Dr. Server Tanilli

Server Hocamızın dersleri ne kadar kalabalık olurdu ve ne kadar da pür dikkat dinlenirdi.

Hele de öğrenim yılı son dersindeki çağrısı unutulmazdı:

…muhakkak ki bir tercih yapacaksınız… İsterem ki tercihiniz emperyalizme ve faşizme karşı mücadele safı olsun!


Şişli Siyasal, antifaşist mücadelede kitlesel olarak yer alır, bütün okullarla dayanışma içinde olur, onbinlerin yürüdüğü DEV-GENÇ yürüyüşlerinde binlerle yer alır, korosuyla başı çekerdi.

Sanatsal etkinliklerde etkin rol oynardı. Sol'un o çok konuşulan bölünmüşlüğünün etkileri çok az yansırdı.

'Vurulduk ey halkım…'

Şişli Siyasal'ın gerçek bir akademiyi andıran bilimsel özelliği, kontrgerillanın gözünden kaçmayacaktı.

Bazı arkadaşlarımızın ve hocalarımızın isimleri, öldürülmeleri için faşist katillere verilecekti. Bütün tedbirlere rağmen bunlar içinde bazılarının vurulması da engellenemeyecekti.

Önder devrimci öğrencilerden Kemal Karaca, 4 Nisan 1976'da öğrenci arkadaşlarını korumak için gittiği bir grup öğrenci arkadaşımızla, okulumuzun çevresinde 'beklenmeyen' bir şekilde katledilecek, 7 Nisan 1978'de Server Hocamız nedense 'Bugün eve yalnız gitmek istiyorum' düşüncesinde ısrar ettiği bir günde vurularak felç kalacaktı.
 

Server Tanilli.jpg

Prof. Dr. Server Tanilli

'Hain tuzaklarda kan uykularda vurulduk ey halkım unutma bizi' şarkıları eşliğinde genç öğrenci cenazelerinin çokça kaldırıldığı, adaletin ve merhametin göğe çekildiği kanlı günlerdi o günler…

Prof. Dr. Kıvanç Ertop  (1).png

 O 'Uygarlık tarihini Türkiye'ye getiren insandı'

Aklıyla, fikriyle hep yanımızda olan Servet Hocamızı ve o güzide hocalarımızı, bir araya getirip ders vermelerini sağlayan, 20 yıl sonra cezaevinden çıktığında da öğrencisini, o okul günlerinde olduğu gibi keyifle karşılayan, çayı sevdiğini unutmadığı öğrencisine o yıllardaki gibi çayı elleriyle demleyen, yapmayı tasarladığı şeyleri kendisiyle açıklıkla konuştuğunda, muhtemel engellerle ilgili her zamanki titizliğiyle uyaran, ti'lerle karışık yüksek siyaset sohbetleriyle aydınlatan, kısacası, katkıları unutulmayacak sevgili Dekanımız Prof. Dr. Kıvanç Ertop'u, akademik tarih ve tarih elbet bir gün yazacaktır.

1972-1973 ders yılına girerken, İstanbul'da -sonra fakülte haline gelecek olan-bir yüksek okul, Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulu, uyanık yöneticisi Prof. Kıvanç Ertop'un önayak olmasıyla, bu yolda ilk adımı attı: İlk sınıfına bir uygarlık dersi koydu ve öğretimi de bana verdi.

(Uygarlık Tarihine Önsöz, Prof. Server Tanilli)
 

Prof. Dr. Kıvanç Ertop  (1).jpg

Prof. Dr. Kıvanç Ertop  (2).png


Şişli Siyasal kapatıldı, Şişli Siyasal ruhu bitti mi?

1999'un Ekim ayında, 78'lilerin oluşumu başlatıldığında… Prof. Kıvanç Ertop olsun, 1970'li yıllarda Kıvanç Hocamızın asistanı olan Prof. Ahmet Çakmak Hocamız olsun ve o zor ve yalnız günleri bir ölçüde aşmamızı sağlayan farklı gruplardan arkadaşlar da dahil, Şişli Siyasallılar oldu.
 

Prof. Ahmet Muhtar Çakmak.jpeg

Prof. Ahmet Muhtar Çakmak

Kıvanç, Server ve ismi geçen kaybettiğimiz kıymet biçilmez hocalarımız ve Kemal Karaca arkadaşımız, ruhumuzda ve bilincimizde yaşıyorlar.

Aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz.

*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Tükenmez Haber'in editöryal politikasını yansıtmayabilir.


PAYLAŞ

DİĞER YAZARLAR