CHP'li Gürer, temizlik ürünlerinde KDV'nin düşürülmesi için kanun teklifi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koronavirüs salgını sürecinde temizlik ürünlerine olan ihtiyacın arttığını belirterek temizlik ürünlerinde Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi.

Gürer, teklifin gerekçesinde pandemi döneminde temizlik ürünlerine olan ihtiyacın arttığını ve bu ürünlerin insan sağlığını koruyan yegane malzemeler haline geldiğini ifade etti. Bir ailenin aylık temizlik malzemesi ihtiyacının, pandemi sürecinde katlanarak arttığına işaret eden Gürer, bu sürecin insanların sırtına yüklendiği ekonomik baskıların da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Gürer, koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik, hijyen ürünleri ve dezenfektanların kullanımında ciddi oranda artış olduğuna da dikkat çekerek, bu ürünlerin tüketim harcamalarındaki payının artığını ifade etti. Gürer, bu nedenle insanların sağlıklarının korunmasını sağlamak ve ekonomik baskının yarattığı sağlıksız ortamı önleyebilmek adına temizlik ürünlerinde KDV uygulamasının yüzde 1 olarak değerlendirilmesi önem arz ettiğini vurguladı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi şöyle:

MADDE 1- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Salgın bir hastalığın ilân edilmesi hâlinde temizlik ürünlerinden alınan katma değer vergisi oranı %1 olarak uygulanır.”
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

Evrensel


PAYLAŞ