Savcıdan, Berat Albayrak'la ilgili haber için dikkat çeken mütalaa

Kolaj: Tükenmez Haber

TÜKENMEZ HABER - Gazeteci Hazal Ocak, Cumhuriyet Gazetesi'nde yaptığı “Damat İşi Biliyor” haber nedeniyle hakkında açılan davada "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret suçundan yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle" beraat etti. Tükenmez Haber'e konuşan Ocak, karar nedeniyle mutlu olduğunu belirtti. Öte yandan savcı mütalaasındaki basın özgürlüğüyle ilgili ifadeler ise dikkat çekti.

'AVUKATI TARAFINDAN DOĞRULANDI'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babasının Kanal İstanbul bölgesindeki arazisiyle ilgili yaptığı haber nedeniyle yargılanan Ocak, savunmasında "Bakanlıktan aldığım bilgileri haberleştirdim ve bu bilgi Berat Albayrak’ın avukatı tarafından da doğrulandı" dedi.

'ELEŞTİRİ SINIRLARI İÇİNDE'

Suçlama konusu haberi gazetecilik bilinciyle yaptığının altını çizen Ocak, "Toplumu bilgilendirmek amacıyla yaptım, eleştiri sınırları içinde yazdığım haberde hakaret kastım ve herhangi bir suç unsuru yoktur. Haberin basın ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

'KAMU YARARI SÖZ KONUSUDUR'

Ocak'ın avukatı da 'Katılanların şeref ve itibarını hedef alan herhangi bir suç unsuru yoktur, haberin başlığında sövme söz konusu değildir, haberden sonra katılan vekili tarafından yapılan basın açıklamasında içerik doğrulanmıştır"  ifadelerinde bulundu. 

Devamında Kanal İstanbul projesine ilişkin şunları kaydetti:

"Bu projenin gündeme gelmesi 2010 yılıdır. Sürekli kamuoyunda tartışılan bir projedir, katılanın arsayı aldığı tarih ise 2012'dir. Dolayısıyla haberde kamu yararı söz konusudur."

SAVCIDAN DİKKAT ÇEKEN MÜTALAA

Savcının mütalaasında ise basın özgürlüğü ile ilgili dikkat çeken ifadeler yer aldı. Demokratik hukuk devletlerinde basın özgürlüğünün vazgeçilmez unsurlardan olduğu ifade edilen mütaalada şunlar kaydedildi:

 "'Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan "Damat İşi Biliyor", "Damat Kanala Kondu" başlıklı haber ile katılan hakkında basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçunu işlediğinden bahisle Cumhuriyet Gazetesinde yayınlanan "Damat İşi Biliyor" "Damat Kanala Kondu" başlıklı haber ile katılan hakkında basın yoluyla kamu görevlisine hakaret suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmışsa da bilindiği üzere basın özgürlüğü demokratik hukuk devletinin vazgeçilmez unsurlarından biridir."

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN TEMİNAT ALTINA ALINMASI İLE YAKINDAN İLGİLİDİR'

"Haber verme hakkının özgür biçimde kullanılamadığı, basın yoluyla olayların aktarılarılamadığı, değerlendirilemediği bir sistemde bireyler bilgiye ulaşamaz, düşünce ve kanaatleri açıklama hürriyetini idrak edemez, bu bakımdan özellikle çoğulcu demokrasinin bir gereği olarak bireylerin bilgiye serbestçe ulaşabilmesi, düşüncelerini olumlu veya olumsuz eleştirilerini baskıya maruz kalmadan paylaşabilmesi, basın özgürlüğünün teminat altına alınması ile yakından ilgilidir."

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ BELLİ ÖLÇÜLERDE KIŞKIRTMAYI DA İÇERİYOR'

"Avrupa Insan Hakları Sözleşmesi'nin 10/2. Maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru ile ilgili verdiği kararlar ve Yargıtay içtihatlarında özetle yazıdaki eleştiri ve değer yargılarının bir kısmı sert ve çarpıcı bir üslüpla dile getirilse de basın özgürlüğünün belli ölçülerde abartmayı hatta kışkırtmaya başvurmayı da içerdiği, gazetecilerin  yazılarında kullandıkları deyimlerin polemik niteliğinde olsa da nesnel bir açıklamayla desteklendiğinde bu ifadelerin asılsız kişisel saldırı olarak görülemeyeceğinin belirtildiği, yine bu konudaki içtihatlarda siyasetçi, sanatçı gibi kamuoyunda bilinen ünlü kişiler için normal bireylere göre eleştiri sınırının daha geniş kalabildiği, açıklanan bu hususlar uyarınca iddianameye konu yazı değerlendirildiğinde başlık ve içeriğinin AlHS 10/2, TC. Anayasası 25,26,28, 5187 Sayılı Kanunun Madde 3. de düzenlenen ifade/basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bu itibarla sanığın üzerine anlı suçun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından atılı suçtan beraatine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur."

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Kanal İstanbul güzergâhında arazi satın almasına ilişkin Cumhuriyet Gazetesi'nde 20 Ocak tarihinde bir haber yayımlanmıştı. Daha sonra Hazal Ocak imzalı habere “kamu görevlisine hakaret” iddiasıyla soruşturma açılmıştı.

İddianame 31 Mart’ta İstanbul 2 Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş. İlk duruşma tarihi 18 Haziran olarak belirlenmişti. Habere İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişim engeli getirilmişti. 

Cumhuriyet Gazetesi’nin avukatları, “koronavirüs” pandemisi nedeniyle mazeret bildirerek, 18 Haziran’daki duruşmaya katılmamış ve duruşmayı 27 Ekim(bugüne) ertelemişti. Mahkeme, bugün Ocak hakkında beraat kararı verdi.


PAYLAŞ

DİĞER YAZARLAR