Türk-İş üyeleri kıdem tazminatının gasbına karşı sokağa çıktı

Torba kanun teklifinin 30 maddesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Maddeler arasında kıdem tazminatını gasbeden madde de bulunuyor.

Türk-İş üyesi işçiler, kıdem tazminatı hakkının gasbedilmesine karşı yurt genelinde sokağa çıktı.

TBMM Plan Bütçe Komisyonunda kabul edilen torba yasada yer alan güvencesiz çalışma ve kıdem tazminatının gasbını içeren düzenlemeye tepki gösteren Türk-İş üyeleri mücadele çağrısı yaptı. Yurt genelinde yapılan eylemlerde ortak metin okundu.

KOCAELİ: BU GİDİŞE DUR DEMEK ZORUNDAYIZ

Türk-İş Kocaeli İl Temsilciliği, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nunda kabul edilmesine dair basın eylem gerçekleştirdi.

Türk-İş Kocaeli İl Temsilciliği önünde gerçekleştirilen eyleme konfederasyona bağlı şube başkanları ve temsilciler katıldı. Burada konuşan Türk-İş Kocaeli İl Temsilcisi ve Türk Metal Kocaeli Şube Başkanı Yakup Yıldız, yıllardır karşı durdukları esnekleşme ve güvensizleştirme tartışmalarının tekrar gündeme geldiğini söyledi.

"İstihdam Paketi” adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemenin uzun vadede güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söyleyen Yıldız, "25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere 'İstihdam kolaylığı sağlayacağı' iddia edilen düzenleme, aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına, sendikal yaşamın alt-üst olmasına neden olacaktır. Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem de çocuklarımıza büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu yaşayarak öğrendik. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor" dedi.

İZMİR’DEN MADEN İŞÇİLERİNE DESTEK

İzmir'de Türk-İş Ege Bölge Temsilciliği önünde yapılan basın açıklamasına Türk İş'e bağlı sendikaların şube başkanları ve yöneticileri, Genel Maden-İş Genel Sekreteri Hüseyin Kolçak, Emek Partisi İzmir il yöneticileri de katıldı.

“Maden işçisi yalnız değildir”, “Birleşe birleşe katılacağız”, “İşçiyiz haklıyız kazanacağız”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganlarının atıldığı açıklamada maden işçilerinin direnişi selamlanırken geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren kargo işçisi de anıldı.

Basın açıklaması öncesi Türk İş Ege Bölge Başkanlığı'na Süleyman Yıldırım'ın yaşamını yitirmesinin ardından yerine Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal'in vekaleten geçtiğini duyuran Teksif İzmir Şube Başkanı Faruk Aksoy ayrıca Torbalı'da Selüloz-İş’te örgütlenen ve Oral ambalaj fabrikasında işten atılan işçilerin direnişi ile dayanışma çağrısı yaptı.

ANKARA: KÖLELİK YASASINA HAYIR

Türk Metal Sendikası da Ankara’daki Türk-İş Genel Merkezi önünde açıklama yaparak “Kölelik yasasına hayır” sloganları attı.

Burada konuşan Türk Metal Sendikası Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Nihat Zengin, “istihdam paketi” adı altında kamuoyuna sunulan düzenlemeye tepki gösterdi. 25 yaş altı ve 50 yaş üstündekilere istihdam kolaylığı sağlayacağı iddia edilen düzenlemenin aslında belirli süreli iş sözleşmelerinin yaygınlaşmasına, kıdem ve ihbar tazminatı gibi işçilerin en temel istihdam güvencelerinin ve de çalışma barışının ortadan kalkmasına neden olacağını belirten Zengin, “Böyle bir düzenlemeye karşı çıkmazsak hem kendimize hem çocuklarımıza çok büyük kötülük yapmış oluruz. İşverenlerin isteklerinin bizim aleyhimize olduğunu biliyoruz. Bu gidişe dur dememiz gerekiyor” dedi.

TÜRK-İŞ: İSTİHDAM PAKETİ GÜVENSİZLEŞTİRME PAKETİDİR

Türk-İş Diyarbakır Şubesi de torba kanun teklifindeki düzenlemelere ilişkin açıklama yaptı. Şube binası önünde düzenlenen açıklamada, düzenlemenin güvensizleştirme ve sendikasızlaştırma paketi olduğunu söylenerek, işçinin emeğinin sermayenin sömürüsüne bırakıldığı belirtildi.

EVRENSEL

  


PAYLAŞ