Taksim Meydanı için 20 kurumdan ortak çağrı

İBB'nin Taksim Meydanı ile ilgili projesine dair 20 kurumun imzasını taşıyan açıklamada "Projenin uygulama sürecinin Meydan’ın kimliğine ve hafızasına zarar verme riski, olası bir sorun olarak karşımızdadır" denildi, süreçte adımların birlikte tartışılarak atılması talep edildi.

İBB'nin Taksim Meydanı ile ilgili projesine dair Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de aralarında 20 kurumun imzasını taşıyan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, İBB tarafından düzenlenen projenin değerli ve yararlı olduğu belirtilirken, yarışma süreçlerinin kısa vadeli olması ve hızla yürütülüp sonuçlandırılmasının meslek örgütlerinin ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının sürece sağlıklı ve etkin bir şekilde katılımı için uygun bir zemin oluşturmadığı ifade edildi. Açıklamada "Taksim Cumhuriyet Meydanı bir park değil; emek, mücadele ve demokrasi meydanıdır. Yapılan jüri değerlendirmeleri ve halk oylaması sonucunda elde edilecek herhangi bir projenin ve özellikle projenin uygulama sürecinin, Meydan’ın kimliğine ve hafızasına zarar verme riski, olası bir sorun olarak karşımızdadır" değerlendirmesi yapıldı.

RASYONEL, DEMOKRATİK SÜREÇ TALEBİ

"Taksim Meydanı yarışmasının ilan edildiği Mart ayıyla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını ve sonuçları, yarışma sürecini gölgede bırakmış, bu süreç hak ettiği ilgi düzeyinden ve tartışma zemininden yoksun kalmıştır. Bu ve benzeri nedenlerle İstanbulluların yarışma sürecine ancak yarışma tamamlandıktan sonra dahil olabilmesi, Taksim meydanı ile ilgili demokratik taleplerin yarışma aşamasında yarışmacılara aktarılması fırsatını da ortadan kaldırmıştır" denilen açıklamada, sürecin daha rasyonel, demokratik ve katılımcı bir yaklaşımla kurgulanmasının sağlanabileceği ifade edildi.

Açıklamada, Taksim Meydanı ve çevresinin son yıllarda birçok hukuk dışı müdahaleye maruz kaldığı, Topçu Kışlası gibi ideolojik dayatmalarla tehdit edildiği, yer altına yapılan battı çıktı yollarla meydan vasfının zedelendiği, Meydan’ın tamamlayıcı ögeleri olan Gezi Parkı, AKM ve Maksem ile olan ilişkisinin zayıflatıldığı değerlendirmesine yer verildi.

Yarışma şartnamesinin bu tespitleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin politik kabul ve beklentilerini de içermesinin sağlanabileceği belirtilen açıklamada, "ortaya konan projelerin olmazsa olmaz sınırlarının tanımlanmasına fırsat verebilirdi" denildi.

"TAKSİM MEYDANI PARK DEĞİL; EMEK, MÜCADELE VE DEMOKRASİ MEYDANIDIR"

Açıklamanın devamında şu değerlendirmeler yer aldı:

"Taksim Meydanı Proje Yarışmasının, İstanbul’u bu yeni kent siluetine mecbur etmesinin önüne geçebilirdi. Taksim Meydanı gibi çok katmanlı bir alanda çok disiplinli bir tartışma zemininin oluşturulması, yarışmanın içeriğini ve ortaya konan eserleri meslek disiplinleri açısından çok daha zenginleştirebilirdi.

Taksim Cumhuriyet Meydanı bir park değil; emek, mücadele ve demokrasi meydanıdır. Yapılan jüri değerlendirmeleri ve halk oylaması sonucunda elde edilecek herhangi bir projenin ve özellikle projenin uygulama sürecinin, Meydan’ın kimliğine ve hafızasına zarar verme riski, olası bir sorun olarak karşımızdadır. Hepimizin meydanı olan Taksim’in aceleye getirilemeyecek kadar değerli ve önemli bir meydan olduğu unutulmamalıdır.

Gelinen aşamada, henüz çok geç olmadan, tüm bu sorunları birlikte değerlendirmek ve Taksim’de yapılacak olası uygulamalara ilişkin taleplerimizi aktarmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle, ilgili tüm kurumlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, etkin, şeffaf ve kapsayıcı bir diyalog zeminini oluşturmanın önemi bir kez daha anlaşılmıştır.

Biz aşağıda imzası bulunanlar, tüm kamuoyunu, duyarlı yurttaşları ve idarecileri kaygılarımıza kulak vermeye ve Taksim Meydanı için bundan sonra atılacak tüm adımları süreç boyunca, birlikte ele almaya ve tartışmaya, davet ediyoruz."

İMZALAYAN KURUMLAR

 • Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi
 • Ayaspaşa Çevre Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği
 • Beyoğlu Eğlence Yerleri Derneği
 • Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı
 • DİSK İstanbul Bölge Temsilciği
 • Emekliler Dayanışma Sendikası
 • Heykeltıraşlar Derneği
 • İstanbul Tabip Odası
 • KESK İstanbul Şubeler Platformu
 • Kültür Sanat ve Turizm Emekçileri Sendikası
 • Nazım Hikmet Kültür Merkezi
 • Sanatçılar Girişimi
 • Sinema Emekçileri Sendikası
 • Sosyal Haklar Derneği
 • Sosyoloji Mezunları Derneği
 • Taksim Gezi Parkı Güzelleştirme ve Koruma Derneği
 • TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
 • Tüm Öğretim Elemanları Derneği İstanbul Şubesi
 • Uluslararası Plastik Sanatçılar Derneği
 • Validebağ Gönüllüleri Derneği

  Tükenmez Haber

PAYLAŞ