Kadim Kürt Tarihi kitabı yayımlanıyor

Erbil - Rûdaw’a konuşan yazar Ako Muhammed Mirzadeyi, “Kitap, Kürt tarihi, arkeoloji ve mimari sanatı üzerine tarihi kaynaklara yapılan 9 yıllık bir yolculuğu kapsıyor. Milattan önce 250 yıl ve Milattan sonra üçüncü yüzyılın sonlarına kadar olan Kürt tarihinin günümüz ve gelecek için açık bir şekilde ortaya çıkarılmasıdır” dedi.

Yazar Mirzadeyi, kitabın, Kürt adının kökeni, anlamı ve ortaya çıkış tarihi, Med ve Mitani adlarının kökeni, Kürtlerin dini inançları ve bu inançları yaşama tarzı, kadim Kürt çivi yazısının icadı ve ortaya çıkması, binlerce yıllık destanları, daha sonra Ekedi, Babil, Asuri, Fars, Ermeni halklarının Kürt sınırlarında ortaya çıkması ve savaşların başlaması konularından oluştuğunu ifade etti.

Kitabın günümüz için Kürtlerin yaşam tarzları, başarı ve yenilgilerinin hangi düzeyde olduğu, Kürt mirlikleri ve impartorluklarının yıkılış nedenleri konusunda çok önemli bir kaynak olacağını belirten Mirzadeyi, “Mêjûy Dêrînî Kurd” kitabı genel olarak Kürtlüğe büyük bir kapı açarak Kürtleri geçmişine götürüyor” diye konuştu.

690 sayfadan oluşan “Mêjûy Dêrînî Kurd” yakın bir zamanda Karanfil (Mêxek) Yayınlarından çıkacak.


PAYLAŞ