Engelli vatandaşlarla ilgili bilinmesi gerekenler

Fotoğraf: AA

Engelli vatandaşlarımızın ekonomik, toplumsal, kültürel ve mesleki yaşantılarında karşılaştıkları sorunların çözümü için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılarak var olan engellerin kaldırılması, denetimlerin arttırılması gerekmektedir.

Belediyelerde "engelliler masası" kurulmalı; mevcut engelliler masaları, bu konuda aktif çalışan dernekler ve STK'lar ile işbirliği halinde olmalıdır. Engelli vatandaşlarımız hiçbir zaman kendilerine acınılan  değil, yaşamsal haklarının verilmesini beklemektedir.

Devletlerin  Anayasal sorumlulukları gereği, tüm vatandaşlarına olduğu gibi engelli vatandaşlarının da hak ve menfaatlerini koruyup kollamakla görevi bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki ; Bugün sağlıklı insanları potansiyel birer engellidir.

Engelliler için sağlık kurulu raporu nedir?

Engelliler için sağlık kurulu raporu kişilerin engellilik durumlarını, engel gruplarını, engellilik tür ve derecelerini değerlendiren Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş heyetler tarafından düzenlenen bir belge olup engelli haklarından yararlanmak için temel belge niteliğindedir.

Engelliler için sağlık kurulu raporu nerelerde kullanılır?

Engelliler için sağlık kurulu raporu; engelli aylığı, evde bakım yardımı, bakım hizmetleri, özel eğitim, istihdam ve sağlık gibi alanlarda tanımlanmış hak ve hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan belgedir. Engelli sağlık kurulu raporu, engelliler için düzenlenmiş vergi indirimleri, vergi muafiyetleri ve çeşitli alanlardaki indirimler için de kullanılmaktadır.

Engelliler için sağlık kurulu raporu nereden alınmaktadır?

Engelliler için sağlık kurulu raporu, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelerden alınmaktadır. Yetkili hastaneler Sağlık Bakanlığı internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Çocuklar (0-18 yaş) için özel gereksinim raporu nasıl alınmaktadır?

Çocuklar İçin Özel Gereksinim Değerlendirme Raporu (ÇÖZGER) almak için çocuğun bakımını üstlenen kişinin başvuru dilekçesi ile ÇÖZGER düzenlemeye yetkili hastaneye başvuru yapması gerekmektedir.

Çocuklar (0-18 yaş) için düzenlenen raporda (ÇÖZGER) belirtilen özel gereksinim düzeyleri hangi engel oranlarına karşılık gelmektedir?

ÇÖZGER Yönetmeliği'nde engel kavramı ya da oranı belirtilmeksizin çocukların "özel gereksinim" düzeyleri belirlenmektedir. Yönetmeliğin mevzuata uyum başlıklı ek-3 sayılı tablosunda özel gereksinim düzeylerinin hangi engel oranı aralıklarına denk geldiği aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Özel Gereksinim Kodu 

Özel Gereksinim Düzeyi 

Engel Oranı(%) 

Özel gereksinimi vardır (ÖGV) 

20-39 

Hafif düzeyde ÖGV 

40-49 

Orta düzeyde ÖGV 

50-59 

İleri düzeyde ÖGV 

60-69 

Çok ileri düzeyde ÖGV 

70-79 

Belirgin özel gereksinimi vardır(BÖGV) 

80-89 

Özel koşul gereksinimi vardır (ÖKGV) 

90-99 

Engelli çocukların resmi ve özel kuruluşlarda bakım hizmetinden yararlanmaları ve yakınlarının evde bakım yardımı alabilmeleri için ÇÖZGER'le belirtilen özel gereksinim düzeyleri nelerdir?

Özel gereksinimi olan çocukların bakım hizmetlerinden yararlanması için ÇÖZGER raporunda "Çok İleri Düzeyde Özel Gereksinimi Vardır", "Belirgin Özel Gereksinimi Vardır" veya "Özel Koşul Gereksinimi Vardır" ifadelerinden birinin yazılmış olması gerekmektedir.

ÇÖZGER raporuna itiraz nasıl yapılır?

ÇÖZGER raporuna çocuğun bakımını üstlenen kişi ya da raporu talep eden kurum tarafından ikamet edilen ya da raporun alındığı ilin İl Sağlık Müdürlüğüne, raporun teslim alındığı ve/veya e-devlet üzerinden göründüğü tarihten itibaren otuz gün (30) içerisinde başvuruda bulunularak itiraz edilebilir. İl Sağlık Müdürlüğü, çocuğu farklı bir hastaneye yönlendirir. İtiraz sonucu alınmış ikinci ÇÖZGER raporunu, bakımını üstlenen kişi ya da hizmet veren kuruluş uygun bulur ise üçüncü hastane olan hakem hastaneye gidilmeksizin kabul edilip kullanılabilir. İl Sağlık Müdürlüğü, ikinci ÇÖZGER raporunun sonucuna itirazın devam etmesi halinde çocuğu hakem hastaneye yönlendirir.

ÇÖZGER raporu itiraz dışında başka bir yolla yenilenebilir mi?

Çocuğun özel gereksiniminin değişmesi halinde bakımı üstlenen kişinin talebi ve ilgili branş hekiminin onayı ile sağlık kuruluna sevk edilerek ÇÖZGER raporu yenilenebilmektedir.

Erişkinler İçin Sağlık Kurulu Raporu (ESKR) nasıl alınmaktadır?

Engelli birey ya da vasisi tarafından ESKR vermeye yetkili hastanelere başvuruda bulunularak rapor alma süreci başlatılmaktadır.

Sağlık kurulu raporlarına itiraz nasıl yapılmaktadır?

Engelliler için sağlık kurulu raporlarına engelli birey, engelli bireyin vasisi ya da raporu isteyen kurum tarafından ikamet edilen ya da raporun alındığı İl Sağlık Müdürlüğüne raporun teslim alındığı ve/veya e-devlet üzerinden göründüğü tarihten itibaren otuz gün (30) içerisinde başvuruda bulunularak itiraz edilebilmektedir.

Sağlık kurulu raporları itiraz dışında yenilenebilir mi?

Yeni bir engel durumunun ortaya çıkması veya mevcut engellilik durumunda bir değişiklik olması halinde bireyin talebi ve ilgili branş hekiminin sağlık kuruluna sevki uygun görmesi halinde ESKR yenilenmesi süreci başlatılabilir.

Engelli bireylerin resmi ve özel kuruluşlarda bakım hizmetinden yararlanmaları ve yakınlarının evde bakım yardımı alabilmeleri için ESKR'de hangi ibarenin yer alması gerekmektedir?

Engelli bireylerin resmi bakım merkezlerinden hizmet alabilmeleri için engelli sağlık kurulu raporu alması gereklidir.

Engelli bireylerin özel bakım merkezlerinden hizmet alabilmeleri için sağlık kurulu raporunda "tam bağımlı" veya "ağır engelli" (eski mevzuatla alınan raporlar için) ifadesinin işaretlenmiş olması gerekmektedir

Kaynak: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesi

Sorularınız için: ozgurkaya@sgkmevzuati.com

 


PAYLAŞ