CHP, basın kartı olmayan gazeteciler için AYM’ye başvurdu

CHP, basın kartı olmayan gazetecilerin de yıpranma hakkından yararlanması amacıyla AYM'ye başvurdu.

TBMM CHP Grubu’nun imzaladığı dava dilekçesi Ankara Milletvekili Servet Ünsal ve Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya tarafından Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildi.

Basın meslek örgütleri ve sendikaların da eleştirdiği düzenlemenin iptali için dava açılacağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 10 Ocak’ta duyurulmuştu. CHP’nin açtığı iptal davasında yeni yasayla; AYM kararının yok sayıldığı, Anayasa’nın ihlal edildiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu düzenleme aynı zamanda hukuk devleti ilkesine de aykırıdır. Anayasa Mahkemesi’ne göre hukuk devleti, keyfiyeti ortadan kaldırıcı bir devlettir. İptali talep edilen düzenlemede gazetecilerin ve basın mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlanmaları basın kartı sahibi olmalarına dayandırılmıştır. Bu ayrımcılık, aynı zamanda hakkın ortadan kalkmasına ve gazetecinin mesleği icra etmesine rağmen, objektif olmayan bir biçimde yönetmelikle belirlenmiş olan düzenlemeler nedeniyle fiili hizmet süresi zammından yararlanamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle de düzenleme aynı zamanda Anayasa’nın 10. maddesine de aykırılık taşımaktadır, bu nedenle iptali gerekir.

Dolayısıyla temel hak ve hürriyetlerden olan sosyal güvenlik hakkını sınırlayıcı bir düzenlemenin kanunla düzenlenmesi yolundaki Anayasa kuralına aykırı bir düzenleme yapılması ve yürütmeye Anayasa’ya aykırı bir yetki tanımlanması, yasama yetkisinin devrine ilişkin sınırın aşıldığını ve yürütmenin yasamanın yetki alanına müdahale ettiğini göstermektedir.

Bu nedenle, söz konusu madde, Anayasa’nın 7. maddesinde belirlenen yasama yetkisinin devredilmezliği ilkesine aykırıdır, iptali gerekir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle ‘14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar’ ibaresi, Anayasa’nın 2., 7., 10., 13., 26., 28., 60. ve 153. maddelerine aykırıdır, iptali gerekir.”

AYM İPTAL ETTİ, AKP ŞARTA BAĞLADI

AYM, gazetecilere emeklilikte avantaj sağlayan, yıpranma payı hakkının tanınmasının basın kartı koşuluna bağlanmasının, basın iş kolunda çalışan her gazeteciye basın kartı verilmemesi nedeniyle keyfilik yaratacağı ve eşitsizliğe yol açacağı gerekçesiyle 2020 yılı başında iptal kararı vermiş, yasal düzenleme yapılması için Kasım 2020’ye kadar süre tanımıştı.

AYM’nin tanıdığı sürenin bitmesine günler kala AKP’nin getirdiği torba yasasıyla gazetecilerin fiili hizmet süresi, yeniden basın kartı şartına bağlandı.

Öte yandan, HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle gazetecilerin basın kartlarının yenilenmesine dair verdiği soru önergesine Oktay yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay basın kartı iş ve işlemlerinin Basın Kartı Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirildiğini, basın kartı iptalleri, Basın Kartı Yönetmeliğinin 29'uncu maddesinde belirtilen işten ayrılma, unvan değişikliği, basın kartının yıpranması veya zayi olması gibi nedenlerle yapıldığını belirterek şöyle dedi: “Basın kartı alacak basın mensupları için Basın Kartı Yönetmeliğinin 6'ıncı maddesinde belirtilen şartlar dışında herhangi bir kriter aranmamaktadır. 15.06.2019 itibari ile yeni basın kartlarının dağıtımına başlanmış olup, 14.290 basın mensubuna yeni basın kartları ulaştırılmıştır.” dedi.

Oktay yeni basın kartlarının gazetecilere ulaştırıldığını söylese de, pek çok gazetecinin basın kartı hâlâ verilmiş değil.

Feleknas Uca önergede gazetecilerin basın kartlarının iptal edildiğini ve yüzlerce gazeteciye halen yeni basın kartları verilmediğini belirterek şu soruları sormuştu:

Yüzlerce basın emekçisinin, aylardır basın kartlarının yenilenmemesinin gerekçesi nedir?

Yeni basın kartları hangi kriterlere göre dağıtılmaktadır? Basın kartlarının muhalif gazetecilere verilmemesi ve gazetecilerin mesleklerini icra etmesinin polisler tarafından engellenmesinin gerekçesi nedir?

Cumhurbaşkanını takip etmek için Cumhurbaşkanlığına bağlı İletişim Başkanlığının vermiş olduğu basın kartının yeterli görülmeyip, ayrıca akreditasyon talep edilmesinin nedeni nedir?

Türkiye genelinde toplam kaç gazeteci tutukludur? Toplam kaç gazeteci yaptığı haberler sebebiyle yargılanmaktadır?”

Evrensel


PAYLAŞ