DİB Meclisi'nden, Demokrasi Konferansı kararı

Demokrasi için Birlik Meclisi toplantısında, siyasi parti ve platformların, muhalefetin içinde bulunduğu tıkanıklığı aşmak ve demokrasi güçlerinin birliğini sağlamak için “Demokrasi Konferansı” düzenleneceği açıklandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan eski AİHM Yargıcı ve 24 Dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Rıza Türmen, konuşmasında “Türkiye’nin yüzde altmış beşi ülkenin kötüye gittiğini belirtiyor, ancak muhalefetin oyu artmıyor. Muhalefet hiçbir şey yapmazsa bu kötüye gidiş değişmez. İktidar kimlik siyaseti ve kutuplaştırma siyaseti sürdürüyor. Muhalefet, oyunu iktidarın yarattığı sistem içinde oynuyor, oyunu bozamıyor. Barış siyaseti parametresi getiremiyor. Kürt sorununa çözüm getiremiyor. Milliyetçi ve giderek prekaryalaşan ve yoksullaşan bir kitle var. Bu kitle çözümü hâlâ iktidarda ve devlette görüyor. Bu kitleyi siyasetin içine çekmek için yeni siyaset yapma biçimleri bulmak gerekir. DİB’in temel gelir güvencesi talebi bu yüzden çok önemli, bu talebi siyasi bir talep olarak görmek ve yaygınlaştırmak gerek” dedi.

Karar alınan Demokrasi Konferansı üzerine öneriler şöyle sıralandı:

-Faşizme karşı en geniş cepheyi oluşturma amacını taşıması,

-Demokrasi mücadelesini bir ileri aşamaya yükseltmesi,

-Konferansa giden hazırlık sürecinin katılımcı, iyi çerçevelendirilmiş, iyi tartışılmış konu başlıklarında en geniş mutabakatı sağlayarak, doğru bir takvim içinde örülmesi

-Siyasi hak ve özgürlüklerle birlikte kadınların hak ve taleplerinin, ülkenin çoğunluğunu oluşturan yoksul ve emekçilerin güvencesizlik, işsizlik ve yoksullukla ilgili yakıcı taleplerinin de mutlaka demokratik hak ve özgürlükler başlığı altında yer alması,

-Halkların Demokratik Partisi (HDP)’ne yönelik saldırıların aslında toplumsal muhalefetin bütününe yöneldiği ve buna en geniş karşı koyuşu sağlamak için demokrasi konferansının önemli olduğu,

-Konferansın ulusal değil, uluslararası bir nitelik kazanması.


PAYLAŞ