'Üsküdar Belediyesi'ne 'ihale' soruşturması açılacak mı?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, Sayıştay raporunun belirlediği 2020 yılını da kapsayacak şekilde Üsküdar Belediyesi'nin "pazarlık usulü" ihalelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı. CHP'li Tanal, "Üsküdar Belediyesine 'ihale' soruşturması açılacak mı?" diye sordu.

Üsküdar Belediyesinin, olağanüstü koşullarda başvurulması gereken "pazarlık usulü" ile ihale yöntemini olağan bir hale getirdiği ortaya çıktı. Üsküdar Belediyesinin 2019 yılına ait faaliyetlerini denetleyen Sayıştay, pazarlık usulünün yaygın bir şekilde kullanılarak, Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkelerine uygun davranılmadığını tespit etti. Sayıştay raporuna göre, 2019’da Üsküdar Belediyesince mal, hizmet ve yapım işleri için gerçekleştirilen ihalelerden 72’sinde pazarlık usulü uygulandı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması talebiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde Tanal, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel İlkeler” başlıklı 5’inci maddesindeki “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur” hükmü hatırlatarak, Üsküdar Belediyesinin saydamlık, rekabet, eşit muamele, güvenirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkelerini zedeler nitelikte pazarlık usulüyle ihaleleri düzenlemesinin gerekçesini, dayanağını sordu. Tanal ayrıca, Üsküdar Belediyesinin 2020 yılında pazarlık usulüyle düzenlediği ihalelerinden kaçının ilansız yapıldığını sordu. CHP’li vekil önergesinde, pazarlık usulü ile yapılan mal ve hizmet alımlarını genel bir uygulama haline getirip, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun amacına aykırı hareket eden Üsküdar Belediyesine yönelik herhangi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağını sordu. 


PAYLAŞ