Hacettepe akademisyenlerinden Boğaziçi protestolarına destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasını protesto eden Boğaziçili öğrencilere ve öğretim üyelerine, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri destek verdi.

'BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'Nİ ÜLKEMİZİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİNDEN BİRİ YAPAN ÖĞRETİM ÜYELERİNE, ÖĞRENCİLERİNE VE GELENEKLERİNE SAYGI GÖSTERİLMELİDİR'

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne Melih Bulu’nun atanması ile protestolara başlayan Boğaziçi öğrencilerine ve akademisyenlerine destek mesajı yayımladı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve akademisyenlerinin yapılan atamaya karşı tutumlarına saygı gösterilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan atamaya karşı öğrenciler ve öğretim üyeleri meşru taleplerini medeni ve barışçıl yöntemlerle kamuoyunun dikkatine getirmişlerdir. Türkiye’nin dört bir yanından en yüksek puanları alarak Boğaziçi Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan gençlerimizin şiddet görmeleri, gözaltına alınmaları ve kötü muameleye tabi tutulmaları vicdanımızı yaralamıştır. Anayasal bir hakkın kullanılmasına yönelik saldırgan, aşağılayıcı, cinsiyetçi ve suçlayıcı yöntemler bizi derinden kaygılandırmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ni ülkemizin en iyi üniversitelerinden biri yapan öğretim üyelerine, öğrencilerine ve geleneklerine saygı gösterilmelidir” denildi.

'BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE HAKLI TEPKİLERİNİ GÖSTEREN ÖĞRENCİLERİN VE ÖĞRETİM ÜYELERİNİN YANINDA OLDUĞUMUZU KARARLILIKLA VURGULARIZ'

Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atama sürecinde öğrencilerin ve akademisyenlerin yok sayıldığı, tepkilerin de bu yüzden büyüdüğü belirtilen açıklamada şu ifadelere ver verildi:

“Ortaya çıkan tepkinin ana nedeni üniversiteye rektörlük atama sürecinde üniversite temel paydaşlarının (öğrenciler ve öğretim üyeleri) söz haklarının yok sayılması ve karar süreci dışında tutulmasıdır. Oysaki üniversiteler ancak bilimsel ve idari özerklik olduğu zaman evrensel ölçekte bilim üreten kurumlar haline gelebilirler.  Bizler, Hacettepe Üniversitesi’nden öğretim üyeleri olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde haklı tepkilerini gösteren öğrencilerin ve öğretim üyelerinin yanında olduğumuzu kararlıkla vurgularız. Ayrıca, karar verici konumundaki yönetici ve kurumları üniversite özerkliğini sağlamak için gerekli hukuki adımları atmaya davet ederiz.”


PAYLAŞ