OMÜ öğretim üyelerinden Boğaziçi eylemlerine destek

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'yu atamasını protesto eden Boğaziçili öğrencilere ve akademisyenlere, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğretim üyeleri destek verdi.

"Üniversitelerde akademik özgürlük ve özerkliği destekliyoruz" denilen açıklamada, gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılması talep edildi. Öğretim üyeleri tarafından yapılan ortak açıklamada, "Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri olarak Boğaziçi Üniversitesine seçimsiz, liyakat ve bilimsel tutuma aykırı rektör atanmasına ve üniversite senatosunun önerisi alınmadan iki yeni fakülte kurulmasına karşı yapılan itirazlara katılıyoruz. Üniversitelerde akademik özgürlük ve özerkliği destekliyoruz" denildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Boğaziçi Üniversitesine rektör atanması süreci, kurumların, onları var eden kendilerine has özelliklerini göz ardı ederek davranmanın, yasal olsa bile, ne denli hasar verici olduğunu göstermiştir. Üniversitelerimiz, onları atalete iten bu uygulama ile yıllardır karşı karşıya bırakılmıştır. Oysa akademik özgürlük ve idari özerklik evrensel üniversite anlayışının vazgeçilmez unsurlarındandır. Tüm akademik kurulların oluşumunda yapıldığı gibi, üniversite rektörlerinin de üniversite bileşenlerinin katılımı ile yapılacak seçimlerle belirlenmesini ve en yüksek oyu alan adayın atanmasını savunuyoruz.

Üniversitelerde anayasal haklarını kullanarak akademik özgürlük ve özerkliğe aykırı bir şekilde rektör atanmasına karşı çıktığı için gözaltına alınan ve tutuklanan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ülkemizi ileriye taşıyacak, yüceltecek bilimsel çalışmaların ancak demokratik, bilimsel ve özerk anlayışın egemen olduğu üniversitelerde yapılabileceği açıktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyeleri olarak özgürlük ve bilim için yapılan çalışmaları destekliyor ve seçimsiz rektör atanmasına karşı demokratik yollardan itiraz etmenin anayasal bir hak olduğunu düşünüyoruz."


 


PAYLAŞ