Merkez Bankası’ndan bankalara ‘küçük banknot’ talimatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankalara yazı göndererek, "enflasyon mücadele kapsamında" bankalardan ATM'lerde 200 TL yerine 5 TL, 10 TL, 20 TL gibi küçük kupürlü banknotlara yer vermelerini istedi.

Bankalara dün gönderilen "ATM'lerdeki banknotların kupür kompozisyonu" konulu yazıda "Küçük kupürlü banknotlara daha fazla yer verilmesi Bankamız politikalarına katkı sağlayacaktır" denildi.

Yazıda, "Bilindiği üzere dolaşımdaki Türk lirası banknotların temiz ve dengeli bir kompozisyon içinde tedavülünün sağlanması Bankamızın asli görevleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte enflasyonla mücadele kapsamında fiyat istikrarını etkileyen tüm unsurlar ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesinde emisyon politikasının şekillendirilmesi önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, piyasadaki kupür dağılımı dengesinin enflasyon beklentisine etkisi de dikkatle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Nakit para ile yapılan alışveriş ve ödemelerin kolay, hızlı ve kesintisiz olarak sürdürülebilmesi için düşük kupürlü banknotların (5 TL, 10 TL, 20 TL) yeterli miktarda dolaşıma verilmesi gerekmekte olup, bu hususların sağlanması ise ancak bankacılık sisteminin katkısı ve işbirliği ile mümkün olmaktadır" denilen yazıda bankara şu çağrı yapıldı:

"Bu kapsamda Bankamızdan yapılacak nakit çekilişlerinde; küçük kupürlü banknot talebinin artırılması, hanehalkının doğrudan nakde ulaşım kanallarından olan ATM'lerde 200 TL'lik kupürlere yer verilmemesi ve küçük kupürlü banknotların ulaşılabilirliği için bu banknotlara daha fazla yer verilmesi Bankamız politikalarına katkı sağlayacaktır.

Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilerek konunun bankanızın nakit operasyon birimleri ve şubelerine iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz."

 


PAYLAŞ