DTO ödülü bu yıl Eren Keskin'e verilecek

Fotoğraf: Evrensel

Diyarbakır Tabip Odası’nın (DTO) 1995 yılından itibaren her yıl organize ettiği "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü" 2021 yılında Eren Keskin'e verilecek.

'TEK TİP SESİN EGEMEN OLDUĞU BASKI REJİMİ'

DTO binasında düzenlenen basın toplantısına jüri üyeleri ve oda yöneticileri katıldı. DTO Başkanı Dr. Elif Turan yaptığı açıklamada “Ülkemizde ve bölgemizde barışçıl olmayan politikaların sürdürüldüğü bir dönemden geçiyoruz” diyerek şunları söyledi:

“Hukuk devleti ilkesinin ciddi şekilde aşındığı, temel hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığı, her türlü hak arama mücadelesinin şiddet ve baskı ile karşılandığı, barış talebinde bulunan, hak arama mücadelesi veren on binlerce kişinin tutuklandığı, halkın iradesinin yok sayılarak kayyım uygulamalarının devam ettiği, akademisyenlerin kıyıma uğratıldığı, akademik değerlerin yok edildiği, basının ağır baskı ve sansür altında olduğu, hiç kimsenin kendini hukuksal güvencede görmediği, antidemokratik uygulamaların artarak devam ettiği tarihin hiçbir döneminde görülmeyen olağanüstü bir süreci ne yazık ki hep beraber yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Tüm bunların bir sonucu olarak bir korku iklimi yaratılarak, COVİD-19 pandemisi de gerekçe yapılarak tek tip sesin egemen olduğu baskı rejimi inşa edilmeye devam edilmektedir.”

Turan, konuşmasına, “Bu korku iklimine, her türlü baskı, gözaltı ve tutuklamaya rağmen Barış, Eşitlik, Özgürlük ve Demokrasi mücadelesi yürütenler yarınlara ilişkin barış içerisinde bir ülke ve dünya umudumuzu büyütüyor. Barış içinde, birlikte bir arada yaşama hayalini ve onu gerçek kılma iradesini onlar sayesinde bir kez daha hatırlıyor ve hatırlatıyoruz” devam etti.
 
‘BARIŞ İSTEMEK YAŞAMSAL ÖNEMDEDİR’

Sağlığın olmazsa olmazı barış ve demokrasi olduğu bilinciyle bunun çabasını sarf edenleri unutmamak, bir adım öne çıkmışlarımızı onurlandırmak, Barış ve Demokrasi mücadelesini yürütenleri bir araya getirmek üzere Diyarbakır Tabip Odası tarafından 1990’lı yılların savaş ortamında 14 Mart Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında “Barış, Dostluk ve Demokrasi” ödülü verilmeye başlandığını hatırlatan Turan şunları söyledi:

“Toplumu ötekileştiren-kutuplaştıran söylemlerin öne çıkarıldığı günümüzde barış, bu coğrafyada yaşayan halklar için, hiç bu kadar hayati olmadı. Ölümün, siyasal iktidar ve destekçilerince kutsandığı, başarı olarak gösterildiği ve saltanatların sürdürülmesinde kutsal bir anlam yüklendiği bir dönemde barış istemek yaşamsal önemdedir. Dostluk; günümüzde insanların bireyselleştirildiği, birbirine ve topluma karşı duyarsızlaştırılıp yabancılaştırıldığı bir dönemde, barış kadar hayati değer olmuştur. Ve demokrasi, bugün için, yargının bile savunulur hale getirildiği, siyasallaştırıldığı, otoriterleşmenin yukarıdan aşağıya örgütlendiği bir dönemde en çok mücadele edilmesi gereken bir değerdir” ş

Duvar


PAYLAŞ