AİHM kararı için Mecliste genel görüşme talebi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkan Vekilleri Meral Danış Beştaş ile Saruhan Oluç’un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının uygulanmamasının yarattığı sorunların çözülmesi amacıyla Meclise verdiği genel görüşme talebi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

"HUKUKA GÜVEN ZEDENELİYOR"

Meclis Başkanlığına sunulan dilekçede, “AİHM’e Türkiye'den yapılan başvurulara ilişkin verilen kararların uygulanmaması hukuka olan güvenin zedelenmesine yol açmış olup, bu zedelenme mevcut yargılamaların objektifliği ve hukukiliği noktasında da kaygıları artırmıştır. Bu durumun yarattığı sorunlar ivedi şekilde çözüm gerektirmekte olup, bu konu hakkında genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz” denildi.

DEMİRTAŞ KARARI

Dilekçenin gerekçesinde, AİHM Büyük Daire’nin 22 Aralık 2020 tarihinde HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesine yönelik aldığı karara atıfta bulunarak, “AİHM, 20 Kasım 2018 günkü kararında, Demirtaş’ın tutukluluk halinin sürmesini sözleşmenin ihlali olarak kabul etmiştir. Hükümet, AİHM kararına karşı itiraz hakkını kullanmıştır. AİHM Büyük Daire tarafından tekrar ele alınan yargılama neticesinde ise 22 Aralık 2020 günü ihlal kararlarına hükmedilmiştir” diye belirtti.

Gerekçenin devamında AİHM kararının üzerinden 70 gün geçtiğinin altı çizilerek, “Henüz kararın uygulanması yönünde bir gelişme yaşanmamıştır. Bu nedenlerle derhal parlamento çatısı altında genel görüşme açılarak, AİHM kararlarının uygulanmamasının yaratacağı etkilerin ortaya çıkarılması ve hukuki krize dönüşen bu duruma acil çözüm üretilmesi sağlanmalıdır” denildi.

TALEP REDDEDİLDİ

Genel görüşme talebi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.


PAYLAŞ