HDP’nin İstanbul Sözleşmesi için verdiği önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP), İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının yaratacağı olası etkilerin ve olumsuzlukların araştırılması istemiyle Meclis araştırması istedi.

TBMM Genel Kurulunda görüşülen önergede, kadına yönelik erkek şiddetinin ciddi bir artış gösterdiği belirtildi. İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddetin engellenmesine yönelik önemli bir adım olduğunun belirtildiği önergede, “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 1 Ağustos 2014’te yürürlüğe girmiş olup Sözleşme, Türkiye’ye yükümlülükler getirmektedir. Ancak aradan geçen zaman zarfında şiddetin engellenmesi bir yana giderek artması, sorgulanmaya muhtaçtır. İktidarın kadın kazanımlarını hedef alan yaklaşımı ilk değildir. Müftü tarafından kıyılacak olan nikâhın yasalaşması geçtiğimiz yıllarda gösterilen muhalefete rağmen gerçekleşmiş olup nafakaya ilişkin düzenlemenin erkek lehine değiştirilmesi de iktidarın sürekli gündemindedir” denildi.

AKP-MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Önergede, şu ifadelere yer verildi:

“Tüm bunların sonucunca ise bir gece yarısı kararnamesi ile Türkiye, Sözleşmeden çekildiğini duyurmuştur. Hukuken bir geçerliliği olmasa dahi, bu kararname iktidarın toplumsal cinsiyete dair bakış açısını göstermesi bakımından son derece tehlikelidir. İstanbul Sözleşmesi; kadına yönelik şiddeti ve aile içi şiddeti önlemede önemli bir adım olup Türkiye’nin ilk imzacısı olduğu, TBMM’nin de ilk onayladığı sözleşme olması açısından dikkate değerdir. Gelinen aşamada ise Sözleşme’nin yok sayılmasına dair bu tutum, tüm kadın kazanımlarının hedefte olduğu manasına gelmektedir. Toplumun diğer yarısını oluşturan kadınların mücadelesi, kadınların on yıllar boyunca elde ettiği kazanımları ayakta tutmak ve ileriye taşımak için çığır açıcı olmuştur. Buna karşın kadını toplumsal yaşamdan soyutlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesinin toplumun tümü için büyük bir yıkım olacağı açıktır. Mevcut kadın kazanımlarının sahiplenilmesi ve daha da ileriye götürecek adımların atılması tüm toplumun geleceği için elzemdir.”

Genel Kurul’da oylamaya sunulan önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi. 


PAYLAŞ