Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı Danıştay'a başvurdu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararı ile çekilmenin iptali için Danıştay'a başvurdu.

Dava dilekçesinde, 20 Mart 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3718 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürütmesinin, öncelik ve ivedilikle davalı idarenin savunması alınmaksızın durdurulması talep edildi. 

Akşener'in başvuru dilekçesinde kararın Anayasa'nın 6, 87, 90 ve 104'üncü maddelerine aykırı olduğu ifade edildi. Savunma süresinin kısaltılması istenen dilekçede, savunma alınması akabinde de yürütmeyi durdurma kararının devamına ve daha sonra duruşmalı yapılacak inceleme neticesinde dava konusu kararın iptaline hükmedilmesi talebinde bulunuldu.

Ayrıca, dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinde yer alan, "Bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilen dilekçede, söz konusu hükmün iptali için Anayasa Mahkemesi'ne itiraz yolu ile başvurulması istendi. 


PAYLAŞ