1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler Taksim'de anıldı

Türk Tabipler Birliği (TTB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) çağrısıyla siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenleri anmak için Taksim Kazancı Yokuşu'nda toplandı.

1 Mayıs 1977’de Kazancı Yokuşu’nda katledilen 35 kişi için anma düzenlendi. Anmaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, KESK ve TMMOB yöneticileri, çok sayıda siyasi parti temsilci ve yöneticileri, milletvekilleri ve işçi emekçiler katıldı. Kitle, Suraselviler vadesinde bir araya gelerek "Yaşasın 1 Mayıs", "Bijî yek Gulan", "Faşizme karşı omuz omuza" sloganları eşliğinde Kazancı Yokuşu'na yürüdü.

Çerkezoğlu yaptığı konuşmada "Yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımıza sözümüz anılarına ve bu ülkenin geleceğine sahip çıkmak, katliamların gerçek sorumlularının yargılandığı, hesap verdiği, demokrasinin, eşitliğin egemen olduğu bir ülkeyi kurmaktır.  Onlara verdiğimiz sözü bugün bir kez daha yineliyoruz. Bu ülkenin aydınlık geleceğini inşa edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. 1977’de katledilenlerin mücadele bayrakları bizim elimizdedir" diye konuştu. Konuşmasında "tam kapanma" kararına da değinen Çerkezoğlu, "Tam kapanma adı altında alınan önlemlerde işçi sınıfı yine yok. Tam kapanma dediler ama işçilerin yüzde 60’tan fazlası çalışıyor. Yarın işçilerin işçilerine gittiği bir tam kapanma mümkün değil. Bizler açsısından tam kapanma yok, sınıfsal ayrımcılık var" ifadelerini  kullandı.

Çerkezoğlu konuşmasının sonunda şu talepleri sıraladı:

"Herkese aşı, herkese gelir desteği sağlanmalı, acil ve zorunlu işler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır
 
Çalışırken hastalanan emekçiler için Kovid-19 iş kazası ve meslek hastalığı olarak kabul edilsin.
 
Kod 29 ve ücretsiz izin zulmüne son.
 
İşsizlik Sigortası Fonu kaynakları patronlara değil işçilere ve işsizlere.
 
 Asgari ücret üzerindeki tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın.
 
 İşsizliğe karşı kamu istihdamı artırılsın, hukuksuz biçimde işten çıkarılan kamu emekçileri işlerine iade edilsin, çalışma süreleri azaltılsın.
 
 Doğa katili projelere, Kanal İstanbul’a, betona, savaşa, silahlanmaya, sermayeye değil aşıya ve sosyal desteklere kaynak.
 
 Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınsın. Zorunlu mallarda ve elektrik, su, doğalgaz, iletişim faturalarında dolaylı vergiler sıfırlansın.
 
 Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündeki tüm engeller kaldırılsın.
 
İstanbul Sözleşmesi Yaşatır. 6284 sayılı yasa etkin şekilde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün İşyerinde Şiddete Karşı 190 sayılı sözleşmesi onaylansın."

MA, Independent Türkçe
 


PAYLAŞ