Emek Partisi, mülteci işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı

Emek Partisi Arapça videoyla mülteci işçilerin 1 Mayıs’ını kutladı.

‘Yaşasın Türkiyeli ve Suriyeli işçilerin birliği!’

Emek Partisi tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye'de yaşayan göçmenlere yasal ve güvenceli çalışma imkanı sağlanmalıdır. Yerli göçmen ayrımı gözetmeden bütün işçiler için insanca çalışma koşulları istiyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

“Türkiye'de yaşayan göçmenler, yerli işçilerle birlikte düşük ücrete, uzun saatler ve zorlu şartlar altında çalışıyorlar. İş kazalarına karşı hiçbir sosyal güvenceleri yok. Emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Yerli işçilerle rekabete zorlanıyorlar. Bunun nedeni mülteci işçiler değil kapitalist sistemdir. Patronların bitmek tükenmek bilmeyen kar hırsıdır.

İşçi ve emekçiler, insanca yaşanacak koşulları ancak yerli-göçmen ayrımı yapmadan birleşerek sağlayabilir. Kısa zaman önce, ücret ve çalışma koşulları için iş bırakan saya (ayakkabı) işçileri taleplerini ortaklaştırmış, kazanım elde etmişlerdi. Bunu Adana'da Suriyeli Ve Türkiyeli tarım işçileri de başardılar.

Pandeminin faturasını yerlisiyle göçmeniyle emekçilere çıkarmaya çalışan sermaye ve hükümet ortaklığına karşı güçlerimizi birleştirmeliyiz.

Türkiye'de yaşayan göçmenlere yasal ve güvenceli çalışma imkanı sağlanmalıdır. Yerli göçmen ayrımı gözetmeden bütün işçiler için insanca çalışma koşulları istiyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın Türkiyeli ve Suriyeli işçilerin birliği! Yaşasın işçi enternasyonalizmi!”


PAYLAŞ