'SBK Holding binasındaki Cumhurbaşkanlığı danışmanı'

Sözcü gazetesinin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk, bugünkü köşe yazısında Sedat Peker’in videolarından birinde adı geçen Sezgin Baran Korkmaz hakkında yazdı.

Saygı Öztürk, bir Cumhurbaşkanlığı danışmanının hakkında kara para aklama suçlaması bulunan Sezgin Baran Korkmaz’ın holdingindeki ofisi kullandığını söyledi.

“Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Holding'in, 45 milyon dolar alacağının silinmesi için İçişleri Ba­kanlığı'na 4 Aralık 2020 tarihinde çağrıldığı, Kork­maz'ın ise bu görüşmenin hemen ardından 5 Aralık'ta yurtdışına çıktığı Peker tarafından öne sürüldü. Tartışmanın odağında olan Korkmaz'ın, şu aşamada Türkiye'ye döneceğini de sanmıyorum” diye yazan Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

Holding sahibinin önemli bilgilere sahip olduğu, daha ilk anda yayılan bilgilerle de ortaya çıkıyor. SBK Holdin­gin lüks binası, lüks otomo­billeri, uçağı da bulunuyor. Holdinge bağlı işyerlerinde yakın döneme kadar 4 bin 500 kişi çalışıyordu. Holding binasını kullanan­lar arasında bir siyasetçinin bulunduğu gündeme geldi. Hemen belirtelim ki o kişi eski milletvekili ya da halen milletvekili olan kişi değil. Konuyu araştırdığımızda, holdingin ofisini kullanan kişinin halen Cumhur­başkanlığı'nda danışman olarak görev yaptığını öğre­niyoruz.

“SBK holding hakkında açılan ‘Suç gelirinin aklan­ması’ dosyası incelendiğin­de cevaplandırılması gere­ken iki önemli soru çıkıyor” diyen Öztürk, bunların şu sorular olduğunu söyledi:

1-Dava dosyasında bir­birinden farklı iki ayrı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu bulunu­yor. MASAK tarafından, 5 Kasım 2020 tarihinde Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilen yazıda “Suça rastlanmadığı, kara paranın aklanması, suç gelirinin aklaması yok” deniliyor. Mahkeme, MASAK'ın bu yazısı üzerine, Sezgin Baran Korkmaz'ın yurtdışı­na çıkış yasağını kaldırdığı anlaşılıyor.

2- MASAK tarafından SBK Holding'le ilgili olarak C. Savcılığı'na 27 Ara­lık 2020 tarihinde ikinci raporu gönderiyor. Birinci raporla taban tabana zıt rapor düzenlendiği anla­şılıyor. Önceki raporunda kara paranın aklanması diye bir durumun olmadı­ğı belirtilmesine rağmen, yaklaşık 1,5 ay sonra ha­zırlanan raporda ise “Suç gelirinin aklanması var” deniliyor. Gelen bu rapor üzerine Cumhuriyet Savcı­lığı yeniden SBK Holding ile ilgili operasyon kararı veriyor.

İşte burada açıklığa ka­vuşması gereken şu: 1,5 ay içinde MASAK'ın raporu nasıl değişti? Birinci rapor ile ikinci rapor arasında bu zıtlık neden?

MASAK'ın 27 Aralık 2020 tarihli raporu C.Sav­cılığı'na ulaşınca, 28 Ara­lık'ta da operasyon başlıyor. O tarihte, Sezgin Baran Korkmaz yurtdışındaydı. Türkiye'nin en büyük kara para aklama operasyonu­nun başladığı televizyonla­rın ilk haberi olmuştu.

MASAK, kişi ve firmalarla ilgili her türlü para hare­ketini izliyor ve istenilen bilgilere da hemen ulaşıyor. MASAK ilk raporunda, “Kara para aklaması yok­tur” diyor ve mahkemede, buna göre karar veriyor. Peki, 1,5 ay içinde ne de­ğişti? İşte bunun da açıklığa kavuşması gerekiyor.

 


PAYLAŞ