Cumhurbaşkanlığı'ndan İstanbul Sözleşmesi savunması

Danıştay'a açılan İstanbul Sözleşmesi davaları için Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen savunmada "Çekilme kararı yargı denetimine tabi değildir" denildi.

Cumhurbaşkanlığı, Danıştay 10'uncu Dairesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı sonrası açılan davalar için istediği savunmayı gönderdi.

Habertürk'ten Fırat Çakır'ın haberine göre yedi sayfalık savunmada, İstanbul Sözleşmesi'nde çekilmeye dair kararın iptaline ve yürütmesinin durdurulmasına dair açılan davaların haksız ve hukuksuz, dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi ve tüm davaların reddedilmesi gerektiği belirtildi.

'CUMHURBAŞKANI'NIN YETKİSİNDE BİR İŞLEM'

Cumhurbaşkanlığı'nın savunmasında Cumhurbaşkanı'nın devletin başı sıfatıyla yaptığı ve devletin yüksek menfaatini ilgilendiren işlemlere karşı yargı yolunun kapalı olduğuna kuşku bulunmadığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Yürütme organının başka devletlerle veya uluslararası kuruluşlarla olan ilişkileri çerçevesinde yaptığı işlemler yargı denetimi dışındadır. Bir uluslararası anlaşmanın feshedilmesi işlemi yürütme organının uluslararası ilişkiler çerçevesinde yaptığı bir işlem olup yargı denetimi dışındadır. Yargı denetimine tabii değildir. 

Dava konusu cumhurbaşkanı kararı kategorik olarak dış ilişkiler çerçevesinde tesis edilen ve münhasıran Cumhurbaşkanının yetkisine tabi bir işlem olup, yargı denetimi kapsamında görülmesi mümkün değildir. Sözleşmenin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesi kararının iptal kararına konu edilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla iş bu davanın reddi gerekir."

NE OLMUŞTU?

19 Mart'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği açıklanmıştı. Sözleşmeden resmi olarak 1 Temmuz'da çıkılacak. Aralarında siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu tüzel ve gerçek kişiler tarafından kararın iptali ve yürütmenin durdurulması için Danıştay 10. Dairesi’nde 200'ün üzerinde dava açılmıştı. 


PAYLAŞ