Boğaziçi eylemlerinde şiddet uygulayan polislere soruşturma izni

Boğaziçi Üniversitesi’nin eski rektörü Melih Bulu’nun atanma sürecinde gerçekleşen protestolarda orantısız şiddet uygulayan polislerle ilgili İstanbul Valiliği'nin soruşturmaya izin vermeme kararı mahkeme tarafından kaldırıldı.

2 Şubat 2021 tarihinde TKP’nin çağrısıyla düzenlenen basın açıklamasına katılmak isteyen Eray Türkdoğan’ın uğradığı polis şiddeti karşısında partinin avukatları, ilgili polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak savcılığın ilgili polisler hakkında soruşturma izni almak üzere dosyayı ilettiği İstanbul Valiliği, soruşturma izni vermedi. 

Avukatların itirazı sonucu ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne giden dosyayla ilgili Valilik tarafından verilen “soruşturma izni verilememesi” kararı kaldırıldı.

Mahkeme kararında, ilgili polislerin üzerine atılı darp ve kötü muamele suçlarının “görevle ilgisinin bulunmadığının anlaşıldığı" açıkça belirtildi.

Kararda “Bu durumda, ilgiliye isnat edilen darp ve kötü muamele fiillerinin görev sırasında olmakla birlikte görevden kaynaklanmadığı, yani görev sebebiyle işlenmediği açık olduğundan ilgililer hakkında bu Yasanın öngördüğü özel soruşturma usulünün uygulanması ve soruşturma izni verilmesi/verilmemesi yolunda karar tesis edilmesi mümkün değildir” ifadeleri kullanıldı ve dosya soruşturma izni alıp almamak gibi bir aşama olmaksızın doğrudan soruşturma yapılması üzere savcılığa gönderildi. 


PAYLAŞ