Ankara'nın yarısı 'açlık' sınırında yaşıyor

Fotoğraf: AA

“Ankara’da Salgınla Mücadele Katılımcı Yapısal Çözümler” başlıklı araştırma sonuçları yayımlandı. Açlık sınırının 3 bin 414 lira, yoksulluk sınırının 11 bin 680 lira olduğu dönemde Ankaralıların hanesine giren gelir dikkat çekti.

Araştırmaya göre Ankaralıların yüzde 48’inin aylık hane halkı geliri açlık sınırı seviyesinde. Ankaralıların yüzde 31’inin 3 bin 1 lira ile 4 bin 500 lira, yüzde 16’sının bin 501 lira ile 3 bin lira arasında ve yüzde 1’inin ise bin 500 lira ve daha altında toplam aylık hane halkı gelirleri var.

Yoksulluk sınırında geliri olanların oranı ise yüzde 40 seviyesinde. Başkentlilerin yüzde 28’inin aylık hane halkı geliri 4 bin 501 lira – 6 bin lira, yüzde 12’sinin aylık hane halkı geliri 6 bin 1 lira – 7 bin 500 lira arasında. Sadece yüzde 5’lik kesim 7 bin 501 lira ve üstü gelire sahip.

Açıklamada "Kentte çalışabilir tüm toplum formunun (kadın, genç, yetişkin) çalışıp haneye katkı sağlayacak iş alanları geliştirilmelidir. Yerel yönetimler mevsimlik işlerin yürütülmesinde liste usulü ile kentte yaşayanların ekonomik katılımcılığını sağlayabilir. Başvurular sonucu oluşan listeye göre farklı kategorilerde farklı emeğin yerel yönetime katılımını sağlamalıdır" denildi.

Açıklamada salgın sürecinde uzaktan eğitime dair yapılan değerlendirmede "Araştırmaya katılanların yüzde 58.6’sı uzaktan eğitimin yetersiz olduğunu, yüzde 33.7’si derse odaklanamadığını, yüzde 17’si internet bağlantısının zayıf olduğunu, yüzde 12.1’i yaşadığı yerde şebekenin çekmediğini, yüzde 7.4’ü, öğretmenlerin ilgisiz olduğunu, yüzde 3.9’u tablet veya bilgisayarının olmadığını, yüzde 2.2’si interneti olmadığını, yüzde 2’si bir işte çalışmak zorunda olduğunu ve yüzde 1.7’si ailesine yardımcı olması gerektiğini belirtti. Araştırmada uzaktan eğitimde maddi sebeplerle yaşanan sorunlar için 'Bulgularımıza göre bu dönemde yaşanan eğitim sorunlarının diğer önemli sebepleri ise; internet bağlantısı olmaması ya da internet bağlantısı sorunları, odaklanamama/ disipline olamama ve uzaktan eğitim sisteminin sorunlu/ yetersiz olmasıdır" denildi

Evrensel


PAYLAŞ