Fuat Oktay: 2022'de bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi"ne ilişkin basın toplantısında konuştu. Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderlerinin 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirlerinin 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığının 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörüldüğünü bildirdi.

2022 yılı bütçe hazırlıklarının, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından; Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere, tüm bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşların katkılarıyla tamamlandığını belirten Oktay, hazırlık sürecinde ilgili tüm tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınarak değerlendirildiğini söyledi.

Oktay, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin bugün itibarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaya hazır durumda olduğunu ifade etti.

AKP hükümetleri döneminde elde edilen tüm kazanımlar için bütçelerin etkili birer araç olarak kullanıldığını anlatan Oktay, bütçe disiplini ilkesi çerçevesinde oluşturulan mali alanın, iktisadi kalkınmaya yönelik ulaştırma, tarım ve enerji gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere sosyal gelişime yönlendirildiğini belirtti.

Oktay, 2022 yılı bütçesinin AK Parti hükümetlerinin 20'nci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin ardından hazırlanan 4'üncü bütçe olduğunu hatırlattı.

Covid-19 salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve sermaye dolaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ettiğinin altını çizen Oktay, birçok ülke ekonomisinin küçüldüğü geçen yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırladıklarını ve yıl boyunca tüm kurumların kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandıklarını anlattı.

Fuat Oktay, "Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Covid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır." diye konuştu.

Geçen yıl gerçekleştirilen yüzde 1,8'lik büyüme ivmesinin 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirildiğini anımsatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İhracatımız, Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak, yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bunların yanında, hastaneler, otobanlar, demir yolları, köprüler, tüneller, barajlar, içme suyu ve sulama tesisleri, organize sanayi bölgeleri, AR-GE merkezleri, salgın destekleri ve yerli aşı projesi, enerji ve savunma sanayi projeleri gibi sayısız yatırımı içinde bulunduğumuz bütçe döneminde hayata geçirdik. Yeni yatırımlarımıza salgın döneminde de hız kesmeden devam ettik, ediyoruz."

Bu başarıda maliye politikasının güçlü bir biçimde kullanılmasının önemli ölçüde etkili olduğunu belirten Oktay, "2022 bütçe teklifini de Covid salgınının artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık. Hazırlanan bütçe teklifi; kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında, 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirten Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir." dedi.

2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını da paylaşan Oktay, personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri için 128,1 milyar lira, cari transferler için 657,3 milyar lira, sermaye giderleri için 132,3 milyar lira, sermaye transferleri için 10 milyar lira, borç verme giderleri için 61,6 milyar lira, yedek ödenekler için 27,4 milyar lira, faiz giderleri için 240,4 milyar lira ödenek öngörüldüğünü aktardı.

Oktay, 2022 bütçesinde "aslan payının" eğitime ayrılacağını söyleyerek şöyle devam etti:

"Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime ulaşması için okulların fiziki imkanlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, okulların depreme karşı güçlendirilmesi, bilişim altyapılarının iyileştirilmesi ve internet erişimin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere; Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım bütçesini yüzde 35 artışla, 11,3 milyar liradan, 15,2 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Yüksek öğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022'de önceki yıla göre yüzde 29,4 artırarak, 273,5 milyar TL'ye yükselteceğiz."

Oktay sağlık alanındaki harcamalara ilişkin ise şu bilgileri aktardı:

"Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için 2022'de Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, yüksek öğretim kurumları sağlık araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar TL kaynak ayırıyoruz"

Oktay, savunmaya ayrılan payın da geçen yıla göre yüzde 29,6 artışla 181 milyar TL’ye ulaştırılacağını söyledi.

Oktay tarıma bütçeden ayrılan kaynağa ilişkin ise şunları kaydetti:

"Tarım sektörüne 2022 bütçesinden 57,6 milyar TL kaynak ayırıyoruz. Tarım sektörü ödenekleri için 16,3 milyar TL, tarımsal kredi sübvansüyonu, müdahale alımları tarımsal kitlerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar TL kaynak ayırıyoruz. "

T-24


PAYLAŞ