'Sanat ve Arkeoloji' projesi İzmir'de tanıtıldı

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, AB tarafından desteklenen ve Universitat Autònoma de Barcelona ve University of Dundee ile birlikte yürütülen "Sanat ve Arkeoloji" projesini tanıttı.

Aşıklı Höyük Dostları Derneği, Türkiye ile yurtdışından sanatçıları bir araya getiren, arkeoloji ve sanat yolu ile bir diyalog oluşturmayı hedefleyen "Sanat ve Arkeoloji" projesini, Aksaray'da, Aşıklı Höyük kazı merkezinde tanıttı. AB tarafından desteklenen, Universitat Autònoma de Barcelona ve University of Dundee ile birlikte yürütülen proje kapsamında, Türkiye, İngiltere, İspanya, ABD ve Kolombiya’dan sanatçıların, görsel sanatın farklı alanlarında üreteceği eserler, 2022 Şubat ayında, İstanbul’da "Kazının İzleri" başlığıyla sergilenecek.

Daha sonra Dundee ve Barselona şehirlerine gidecek. Sergiyle koşut olarak kültürel miras, Anadolu Neolitiği, prehistorik sanat gibi konularda seminer ve çalıştaylarla, Aşıklı Höyük bölgesinde, özellikle kadın ve çocuklarla atölyeler yapılacak.

‘KALICI İZLER BIRAKMAYI HEDEFLİYORUZ’

Aşıklı Höyük Araştırma Projesi başkanı Profesor Mihriban Özbaşaran, Aşıklı’daki araştırmaları 1989 yılında başlatan Prof. Ufuk Esin'in fen bilimleri destekli, çok disiplinli araştırmaların öncülüğünü yaptığını belirterek, proje ile ilgili şunları söyledi;

"Ne var ki bu çok ayaklı projede sanat, uzunca bir süre çoklu disiplinlerin arasında yer alamamıştı. Ta ki projeye Katalan sanatçı Eva Bosch katılana kadar. Eva’nın, 10 bin yıl öncesinin çatıdan girişli kerpiç evlerindeki gün ışığı, gölgeler, gölge oyunları gibi konuları ele almasıyla açılan yeni kapı, bizi bugünlere getirdi."

"Sanat ve Arkeoloji" projesini yürüten Dr. Demet Güral ise yöre insanlarının, Aşıklı Höyük’ü daha iyi tanımaları, arkeologlarla iletişim içinde olmaları, buradaki kültürel mirası benimsemeleri ve sahiplenmelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Biz AB destekli Sanat ve Arkeoloji projesiyle, bugüne kadar yapılan çalışmalara yeni boyutlar katmayı, kalıcı izler bırakmayı hedefliyoruz. Amacımız bu proje ile insanlığın tarihinin bir parçasını uluslararası boyutta tanıtmak" dedi.

‘KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İVGİN: 2.736 MİLYON EURO FON SAĞLADIK’

Kazı İzleri sergisiyle ilgili bilgileri eş küratörler Fırat Arapoğlu ve Gary Sangster anlattı. Sanat tarihçisi Fırat Arapoğlu, sanatçıların bu bilimsel verilerden aldıkları ilhamla yapacakları sanat eserleri içerisinde resimler, videolar, kısa filmler, dijital çalışmalar, yerleştirmeler olacağını söyledi.

Gary Sangster ise sergiyi, Aşıklı Höyük'teki arkeolojik çalışmaları açıklamak için tasarlanmış didaktik bir proje olarak düşünmediklerini belirtti. Sangster, "Küratörler olarak bizim görevimiz, daha ziyade, sanatçılarla birlikte muhteşem bir çağdaş sanat sergisi sunmak. Aşıklı ile etkileşime giren ve aynı zamanda bugünün izleyicilerinin zihninde yankılanacak bir sergi. Bu sergi arkeologlar ve kazıyla sanatçılar arasında karşılıklı etkileşimden ortaya çıkacak. Sanatçılar ve sergi, kazı ve kazının yorumu hakkında yeni anlayışlar ortaya çıkaracak." diye konuştu.

Toplantıda AB tarafından desteklenen "Ortak Kültür Mirası-II" programı hakkında bilgi veren, Kültür ve Turizm Bakanlığı AB ve Dışilişkiler Dairesi'nden İlkay İvgin ise kültürel ve yaratıcı her türden faaliyetleri ve kültürel miras projelerini desteklediklerini ve Türkiye'de 10 ilden 21 projeye 2.736 milyon Euro tutarında fon sağladıklarını açıkladı.

‘ESERLERİN AKSARAY’A DÖNMESİ, AŞIKLI’DA SERGİLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ’

Aşıklı Höyük kazı evinin avlusunda düzenlenen tanıtım toplantısından sonra gazeteciler ve sanatçılar ile Profesör Özbaşaran, Doç. Dr. Güneş Duru'nun rehberliğinde kazı alanını gezdi. Son bulgular, kullanılan araştırma ve koruma teknikleri konusunda bilgi aldılar.

Küratörler ve sanatçılar, sergilenen eserlerin, bir aşamada Aksaray'a ve Aşıklı Höyük'e dönmesinin ve buralarda sergilenmesinin çok önemli olduğunu, özellikle yöre insanları açısından özel bir etki yaratacağını belirterek, bu konuyu hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hem de yerel yetkililerin desteklemesi gerektiğini vurguladılar.


PAYLAŞ