Cumhurbaşkanlığı'ndan 2022 hedefi: Raylı sistemleri belediyelerden alıp bakanlığa vermek

Cumhurbaşkanlığının 2022 Yıllık Programı’na göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan program Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla onaylandı.

Cumhurbaşkanlığının 2022 hedeflerinden biri de şehirlerdeki raylı sistem projelerinin belediyelerden alınıp, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilmesi oldu.

Yıllık programın 2.4.5. kısmındaki Kentsel Altyapı başlıklı bölümde, 2022'ye dair tedbir ve hedefler sıralandı. Bu hedefe göre, yeni yılda devir için yasal düzenlemeler yapılacak.

YENİ YILDA DEVİR İÇİN YASAL ALTYAPI HAZIRLANACAK

Cumhurbaşkanlığı programında devir işleminin amacı, 'ulaşım politika ve kararlarının koordineli bir şekilde alınması ve imar kararlarıyla uyumlu bir şekilde alınması" olarak gösterildi. Raporda bu konuda alınacak tedbir ve uygulanacak politika şöyle açıklandı: "Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak, raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacaktır."

Hedefin uygulanmasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumlu olacak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılacak. Programda hedef 2 maddeyle açıklandı:

1- Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin mevzuat tamamlanacaktır.2- Belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelik hazırlanacaktır.

Cumhurbaşkanlığı programına göre Türkiye'de 12 büyükşehirde raylı sistemle toplu taşıma yapılıyor. İstanbul'da Marmaray dahil 250 kilometre, İzmir'de 177, Ankara'da ise 102 kilometrelik raylı sistem ağı bulunuyor. 

2022 hedefleri arasında, ülkedeki tüm toplu taşıma sistemlerinde tek ödeme kartı kullanılması da var. 2022'de ortak kart projesinin pilot illerde uygulamaya konması hedefleniyor.

Evrensel


PAYLAŞ