İstanbul’da dönüşüme gidecek binalar için plan tadilatı

Fotoğraf: AA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin kasım ayı toplantısında, daha önce 15 ilçe için alınan imar planı tadilatı kararı 23 ilçe için daha kabul edildi. Karar dışında kalan Kadıköy için de önümüzdeki haftalarda plan tadilatı kararı alınacağı belirtildi.

Hürriyet’ten Fatma Aksu’nun haberine görei, İBB Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün talebi üzerine bölge ve uygulama planlarına ilave edilen plan notlarıyla, İstanbul’da afet riskine hazırlık kapsamında kentsel dönüşümü hızlandırmak ve riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Düzenlemeyle, yapılaştığı dönemde yürürlükte olan imar planına ve imar mevzuatına uygun şekilde ruhsat alarak yapılaşmış ancak zamanla imar hakkı düşürülmüş binalara eski hakları geri tanınıyor. Yani binanın yenilenmesi halinde, kat maliklerinden hiç biri hak kaybına uğramayacak. Mevcut imar planlarına işlenen bu yeni düzenlemeden, daha önce ruhsat veya yapı kullanma izin belgesi almış olan, mevcut imar planına göre tamamı donatı veya yol alında kalmayan ya da bir kısmı donatı veya yol alında kalıp imarlı alanına göre yapılaşabilecek parsellerdeki yapılar faydalanacak.

Bu parsellerdeki yapılar, yıkılıp yeniden yapılabilmesi halinde, talep edilmesi durumunda mevcut imar planındaki fonksiyonumu korumak şartıyla, ‘yapı ruhsatında veya yapı kullanma izin belgesinde yer alan toplam inşaat alanına ve yol kotunun üzerindeki kat adedine göre’ uygulama yapılacak. Binanın kot aldığı noktanın altındaki bodrum katlara yapılacak olan otopark, sığınak gibi ortak alanlar toplam inşaat alanına dahil olmayacak. İmar barışı uygulanmış binalar ise bu haklardan faydalanamayacak. Bina yüküne göre zemin iyileştirmesi gerektiren alanlarda, zemin iyileştirmesi yapılmadan uygulama yapılamayacak. Uygulama aşamasında ilgili kurum görüşleri alınması şart koşulacak.


PAYLAŞ