Emek, meslek örgütleri: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

25 Kasım dolayısıyla açıklama yapan emek ve meslek örgütleri şiddetin, yoksulluğun, işsizliğin, ayrımcılığın, eşitsizliğin son bulmasını istedi.

DİSK ANKARA'DA AÇIKLAMA YAPTI

DİSK’in Çankaya Belediyesi önünde yapılması planlanan basın açıklaması, polis tarafından engellendi. Engelleme üzerine DİSK üyeleri Sakarya Caddesi’ne geçti. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun katıldığı açıklamada konuşan DİSK Ankara 1 Nolu Şube Yönetim Üyesi Zeynep Mucukgil, salgın koşullarında kadınların evde ve kamusal alanda karşılaştığı şiddeti, tacizi ve ayrımcılığı arttırdığını belirti.

Salgının cinsiyet eşitsizliklerini daha da derinleştirdiğini söyleyen Mucukgil, kadınların taleplerini şöyle sıraladı;

“İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Kanun etkin bir biçimde uygulansın! 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Sözleşme onaylansın. Kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak tüm kadın ve erkeklerin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır. Kamu-özel ayrımı olmaksızın, zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmelidir. İktidarın politikalarında kadın istihdamını artırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. Covid-19 pandemisinin yarattığı iş ve istihdam kayıplarından en çok etkilenen, iş ve gelir kaybına uğrayan kadınlar için özel önlemler alınmalıdır.”

İZMİR BAROSU: İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMİYORUZ

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada İzmir Barosu Kadın Komisyonu olarak şiddet gören, güçlü olmak zorunda bırakılan, mutsuz edilen tek bir kadın kalmayana dek isyan etmeye, itiraz etmeye ve yan yana olmaya devam edeceklerini söylediler. Açıklamayı İzmir Baro Başkan Yardımcısı, Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Perihan Kayadelen yaptı. AKP Hükümetinin bu yıl da kadına yönelik şiddeti engellemeye dönük hiçbir adımın atmadığını söyleyerek sözlerine başladı.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ 'İSTANBUL SÖZLEŞMESİ' TALEBİNİ YİNELEDİ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İstanbul Aksaray Şubesi, Samatya’da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 25 Kasım eylemi gerçekleştirdi. Hastane Başhekimlik binası önünde yapılan basın açıklamasında sağlık emekçisi kadınlar şiddete, derinleşen yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı taleplerini dile getirdi; “Eşitlik ve özgürlük mücadelemizden vazgeçmiyoruz, isyanımızı büyütüyoruz” dedi.

 Ekmek ve Gül


PAYLAŞ