Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda 'işçiyi eflasyona ezdirmeyeceğiz' mesajı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Salonu'nda toplandı.  İlk sözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin aldı.

Bilgin "Ekonomideki dalgalanmaya karşı emeği koruyacağız. Asgari ücret son zamanlarda kamuoyunda sıkça tartışılan bir konu haline geldi. Asgari ücret gerçekten önemli. Türkiye'de asgari ücret alan yaklaşık 6 milyon civarında işçi var emekçi var. Emeği koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz" dedi.

Bakan Bilgin'in ardından Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat sözü aldı. Irgat, pandemi sürecinde başlayan ekonomik sıkıntıların son günlerde yüksek enflasyonla alım gücünü iyice düşürdüğünü hatırlattı. Irgat, "Her ne kadar dolarla maaş almasak da günümüz ekonomik yapısı içinde bütün alışveriş yaptığımız fiyatların döviz cinsinden değerlendirildiğini yaşayarak görüyoruz" dedi.

Artan maliyetler karşısında işverenlerin ilk ve hatta çoğu zaman tek başvurduğu yolun müdahaleyi emek maliyetine yapmak olduğunu belirten Irgat, işçilerin insanca yaşanacak ücretler hak ettiğini ifade etti.

"Ülkemizde ucuz emek üzerine kurulan bir ekonomik sistem var. İçinde bulunduğumuz şartlarda asgari ücretle dört kişilik bir ailenin geçinmesi mümkün değil" diyen Irgat,  "Bakanımızdan umutluyuz. İşveren de ilk defa enflasyon üstü bir artışı savunuyor. Hükümet de buna dikkat çekiyor" ifadelerini kullanıyor.

İşçilerden kesilen vergilere değinen Irgat, "Vergi oranlarına yönelik düzenlemeleri de destekliyoruz. Asgari ücretten vergi alınmaması kadar insani başka bir şey yoktur. AGİ düzenlemesiyle bu konunun çözülebileceğini düşünüyoruz" dedi.

TL'nin değer kaybını üzüntüyle karşıladıklarını belirten Irgat, işçileri enflasyona ezdirmeyecek, insanca yaşanabilecek seviyelerde bir ücret belirlenmesini istediklerini kaydetti.

PATRONLARDAN DA "ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEYECEK ARTIŞ" SÖYLEMi

Son olarak komisyonda patronları temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç konuştu.

"Salgın nedeniyle 1,5 yıldır farklı bir dönemden geçiyoruz. Ülkeler arası yoğun rekabet için mücadele ediyoruz. Asgari ücret istihdam teşviki yeni istihdam yaratılmasına fayda sağlamaktadır. Girdi krizi ve yüksek belirsizlik birçok sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Asgari ücret belirlenirken ekonomi ve işletmelere etkileri de göz önüne alınmalı. Asgari ücret sadece asgari ücretle çalışanları değil, tüm çalışanları ilgilendiriyor."

"Asgari ücreti tespitinde olağanüstü ekonomik durum ve kayıtdışılığın dikkate alınmasını, asgari ücret teşvikinin yüzde 6 oranında uygulanarak devam etmesini, istihdamı destekleyecek adımlar atılmasını, ücretler üzerindeki vergi ve sigorta primi yüklerinin kaldırılmasını istirham ediyoruz. Ülke olarak birlikte büyüyebilmek esastır. Çalışanlarımızı enflasyon karşısında ezdirmeyecek, dengeli bir artışa şimdiden 'Evet' diyoruz."

BASINA KISITLAMA

2022 yılı boyunca geçerli olacak yeni asgari ücret tutarının görüşüleceği komisyonun ilk toplantısında, "pandemi" gerekçesiyle basın emekçilerine kısıtlama getirildi. Salona sadece İHA, AA, DHA ve TRT’nin alınacağı duyuruldu.

Karar, Türk-İş’in de uzun zamandır programlarına sadece üç ajansı davet etmesi nedeniyle gazeteciler arasında soru sorulmasının istenmediği yönünde yorumlandı.

Öte yandan aynı 2019 yılında kamu işçileri toplu sözleşmesinin imza töreninde, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk arasındaki konuşma, açık kalan mikrofona yansımıştı. Mikrofonların kapalı olduğunu düşünen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın Bakan Selçuk’a "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" sözleri Fox TV kamera ve mikrofonlarına yansımıştı.

ÜÇ KONFEDERASYONDAN ORTAK TALEPLER

İşçi konfederasyonları TÜRK-İŞ, DİSK ve HAK-İŞ, ortak taleplerini dün şöyle açıkladı:

  • Asgari ücretin saptanmasında Anayasa'da yer alan 'geçim şartları' yaklaşımına öncelikle uyulmalıdır. Günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre işçinin ve ailesinin insanca yaşamasını mümkün kılacak ve insanlık onuruyla bağdaşacak asgari ücret belirlenmelidir.
  • Asgari ücret net olarak açıklanmalıdır. Bu ücretten yapılacak vergi, sosyal güvenlik ve benzeri kesintiler net tutarın üzerine ilave edilmeli ve yıl boyunca asgari ücret açıklanan bu net ücretin altına düşmemelidir. Asgari Geçim İndirimi (AGİ) işçinin medeni durumuna göre ayrıca ilave edilmelidir.
  • Tüm ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmı vergiden muaf olmalıdır. Gelir vergisi tarifesi en az yeniden değerleme oranında artırılmalıdır. Ayrıca, ücretliler için damga vergisi uygulaması kaldırılmalıdır. Asgari ücret sonrası ilk vergi basamağı için uygulanacak oran da yüzde 10 olmalıdır.
  • Asgari ücret, herhangi bir ayırım yapılmadan yine ulusal düzeyde tek olarak ve yıllık belirlenmelidir. İşçilerin arasında nitelik, kıdem, işin mahiyeti gibi ekonomik amaçlı değerlendirmelerin tümünden bağımsız olarak ele alınmalıdır.
  • Asgari ücret, ekonomik ölçülerin ötesinde sosyal bir ücret olarak kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.
  • Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.
  • Asgari ücret ile bağlantılı olarak ve günümüz ekonomik koşullarını da dikkate alarak;
  • İşverenlere sağlanan sosyal güvenlik prim desteğinin benzeri bir destek işçilere de verilmeli ve işçilerin sosyal güvenlik haklarında bir kayıp yaratmayacak şekilde işçi SGK prim payı 5 puan düşürülerek bütçeden karşılanmalıdır.
  • 'Sosyal devlet' ilkesi gereği memurlara çalışmayan eş için ödenen 'aile yardımı' işçiler için de uygulamaya konulmalıdır.
  • Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmalı ve asgari ücret teşviki sadece sendikal örgütlenmenin olduğu iş yerleri için uygulanmalıdır.

PAYLAŞ