TTB'den uyarı: Aciller dışında tüm sağlık sistemi durdurulabilir

CHP, HDP ve İYİ Partili milletvekilleri ve Türk Tabipleri Birliği (TBB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile birlikte sağlık emekçilerinin sorunlarına dair TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında, aralarında Ali Şeker ve Murat Emir'in de yer aldığı CHP'li milletvekilleri hazır bulundu.

TTB Başkanı Fincancı, sağlık alanında emek veren sağlık çalışanları olarak hekimlerin haklarını elde edebilmesi için mücadeleye yemin ettiklerini söyledi.

Fincancı, sağlıkçıların haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz toplumun sağlığı için de halk sağlığı için de mücadelenin bir parçası olması sebebiyle sağlık çalışanlarının sesini duyurmaya çalışıyoruz. Hekimlerimizi yitiriyoruz. Kamuda artık çalışamaz hale geldiler. Aldıkları ücretler açlık sınırına dayandı. Sağlık çalışanlarına özelde hakları verilebiliyor mu? Hayır. Genç meslektaşlarımız daha yoğun olmak üzere ülkeden gidiyorlar. 10 yılda yurt dışına giden hekim sayısı 59'dan 1405'e çıkmış. Bu haklarımızın tümüyle görmezden gelindiğini gösteren bir belgedir. Bu nedenle biz birlikte bu hakları almalıyız. Önce bizim bu mücadelemizi görüp bizim sesimizi duyduklarını düşündüğümüz sağlık otoritesi, Meclis'e getirdikleri teklifi geri çekti, 'Yeniden getireceğiz' dediler, yine olmadı. Biliyoruz ki alanda çalışan meslektaşlarımız hazır; sağlık sistemi tümüyle durma noktasına gelebilir, hep beraber haklarımızı alıncaya kadar tüm sağlık sistemi durdurulabilir, aciller dışında. Öyle mi olmasını istiyoruz? Hayır."
 

TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Çiğdem Arslan tarafından okunan basın açıklaması şöyle oldu:

"Pandemide giderek artan iş yükü karşısında, emeklerinin karşılığının verilmesi çabası bir yana; iktidar daha da kötüleşen çalışma koşullarıyla hekimlere teşekkür(!) etmiştir. Pandemi sürecinde resmî verilere göre 83 binin üzerinde insanımız hayatını kaybetmiş; on milyonun üzerinde insanımız da hasta olmuştur. 200’den fazla hekim, 500’den fazla sağlık çalışanı iktidarın yanlış sağlık politikalarına rağmen halk sağlığı için pandemiyle mücadelede hayatını kaybetmiş; binlercesi hastalanmıştır. COVID-19 meslek hastalığı sayılsın ve yasaya bağlansın talebimiz “illiyet” bağı aranarak yok sayılmış, bizden kanıtlamamız istenmiş, bu bile bizlere fazla görülmüştür.

Pandemi sürecinde hatalı sağlık politikaları rutin sağlık hizmetlerini de tıkamış; fazladan ölümlere sebep olmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu fazladan ölümlerle ilgili bilgileri hâlâ yayımlamamıştır. Sağlık Bakanlığı ve TÜİK sorumluluğu birbirine atarak bir yıldan fazladır pandeminin ve sağlığın her alanında olduğu gibi şeffaflıktan uzak bir tutum sergilemektedir. Tıkanan sağlık hizmetlerinde toplum, karşısında muhatap bulamamaktadır. Toplumun her alanı gibi sağlığa da yansıtılan şiddet dili; tıkanan sağlık hizmetleriyle birlikte sağlıkta şiddeti de körüklemiştir. Bunun için önerdiğimiz sağlıkta şiddet yasası kadük bırakılıp işlemez hale getirilmiş ve uygulanmamıştır. Sağlıkta Şiddet Yasası gibi iktidarın bizlere karşı temel bir sorumluluğu hâlâ yok sayılmakta, bilinçli bir sessiz kalma tavrı gösterilmektedir. Bu tavrın son örneği aşı karşıtlarının saldırgan tavrına iktidarın sessiz kalmasında da açıkça görülmektedir.

İktidar sağlık kadar ekonomi ve eğitimi de kötü yönetmiş ve yönetmektedir. Yaşanmakta olan son ekonomik kriz ile beraber hekimlerin maaşları çoktan yoksulluk sınırının altına inmiş; açlık sınırına da hızla yaklaşmaktadır. 2012’de Türk Tabipleri Birliği’nden yurtdışında çalışabilmek amaçlı belge almak için başvuran hekim sayısı 59 iken, bu sayı 2021’de 1405’e yükselmiştir. 9 senede yaklaşık 24 kat artış rastlantısal değil, tamamen kötü sağlık ve ekonomi politikalarının örneklerinden birisidir. Başlatmış olduğumuz “Emek Bizim Söz Bizim” eylem sürecimizde TTB’ye 435 gündür randevu vermeyen Sağlık Bakanlığı ve iktidar daha fazla sessiz kalamamış TBMM’ye bir yasa tasarısı getirmiştir. Getirdikleri gibi hızla geri çektikleri yasa tasarısı hakkında Sağlık Bakanı hekimlere hâlâ bir cümle dahi açıklama yapmamıştır. Pandemiyle mücadeleyi yönet(e)meyenler bu süreci de yürütememiş, emeğimize sahip çıkamamıştır.

Pandemide bilimselliği değil popülizmi tercih edip bize dayatan iktidara, Türkiye’nin, Avrupa’nın ve dünyanın en kötü salgınla mücadele sürecini yürüten ülkelerinden biri olduğunu hatırlatıyoruz ve tekrarlıyoruz: “Bilimin Gereklerini İfade Etmeye, Gerçekleri Söylemeye Devam Edeceğiz!”

Yukarıda saydığımız yanlışları ve bizlere karşı sorumlulukları unutturmak için iktidar ve yandaşlarının gündem değiştirme çabaları beyhudedir. Hekimlere hakaret etmek gerçekleri değiştirmez. Toplum ve hekimler gerçeği görmektedir. Toplum ve sağlık için bir şeyler yapmak istiyorsanız yukarıda saydıklarımızdan başlayabilirsiniz. Artık hekimlerin örgütleriyle, örgütlülükleriyle uğraşmayı bırakıp hekimler için sorumluluklarınızı yerine getirdiğinizi görmek istiyoruz. COVID-19 Meslek Hastalığı Yasası’nı; etkili bir Sağlıkta Şiddet Yasası’nı; özlük haklarımızla ilgili mevzuat düzenlemesini hızla yasalaştırın.

Hekimlere ve topluma sözümüzdür: Sağlık Bakanlığı’nı ve iktidarı uyaracak; sağlığın planlanmasından sunulmasına kadar karar alma süreçleri içinde yer alacağımız bir sağlık sistemi inşa edilinceye kadar birlikte mücadele edeceğiz. Karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına, mesleğimize sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz."

 


PAYLAŞ