Anadilde seçmeli dersler meclis gündeminde

HDP Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, HDP’ye yönelik kapatma davasında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Anayasa Mahkemesi’ne sunduğu esas hakkındaki mütalaayı değerlendirdi.

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, seçmeli anadil dersinde yaşanan sorunları Meclis gündemine taşıdı. İmir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e “Bakanlık olarak 9 yıldır Kürtçe Seçmeli Derslerin tercih edilmesine önem verilmesine ilişkin bir çalışmanız olmuş mudur?” diye sordu.

KÜRTÇE DERSLERİN SEÇİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

2012 yılında Milli Eğitim müfredatına seçmeli olarak tanımlanan Kürtçe’nin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinin 9 yıldır Milli Eğitim sisteminde olmasına rağmen öğrencilere alternatif derseler sunulduğunu ifade eden İmir, “Okul idareleri tarafından öğrencilere Kürtçe derslerin seçilmesinin önüne geçildiği iddiaları 9 yıldır basına ve kamuoyuna yansımış, Bakanlığınıza bu konuda şikayetler iletilmiştir. Bunun yanı sıra çoğu okulda Kürtçe eğitim verecek öğretmen bulunmadığından kaynaklı okul idareleri ve öğretmenler öğrencilere öğretmen yok bahanesi ile Kürtçe seçmeli dersleri seçmelerine engel olmaktadırlar” dedi.

DEVLETİN DİL VE ÇOCUK EĞİTİMİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI VAR

2022-2023 eğitim öğretim yılında okullarda kayıtlar esnasında Şırnak ili genelinde velilere okul idarecileri tarafından düzenlenen tutanaklarda usulsüzlük yapıldığına dair iddialar olduğunu söyleyen İmir, “ Okul idarelerinin Kürtçe dersleri seçimlerine engel olduğu iddiaları basına yansıdı ve bizim tarafımıza iletildi. İdarecilerin seçmeli dersleri kendilerinin seçtiği buna yönelik velilere bilgilendirme yapmadıkları iddialar arasındadır. Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinde devletin dil ve çocuk eğitimi üzerindeki sorumluluğunu şu şekilde açıklamıştır. Soya, dine ya da dile dayalı azınlıkların ya da yerli halkların var olduğu Devletlerde, böyle bir azınlığa mensup olan ya da yerli halktan olan çocuk, ait olduğu azınlık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamaz” dedi.

KİMSE EĞİTİM VE ÖĞRETİM HAKKINDAN YOKSUN BIRAKILMAZ

Anayasanın 42’nci maddesinde yer alan ‘kimse, eğitim ve öğretim haklarından yoksun bırakılamaz’ maddesini hatırlatan İmir,  Eğitim hakkının belirlendiği ve güvence altına alındığı uluslararası antlaşmalar da eğitim hakkı konusunda temel güvenceler oluşturmaktadır.

Hem ulusal yasal mevzuat hem de uluslararası sözleşmelere bakıldığında Türkiye'de eğitim hakkı konusunda vatandaşlık bağı ya da yabancı ülke vatandaşı  veya vatansızlık konusunda bir ayrıma gidilmediği; ‘herkes’ denilerek bu hakkın herkesi kapsadığı açıkça belirtilmektedir” dedi.

KÜRTÇE ÖĞRETMENLERİNİN ATANMAMASININ SEBEBİ NEDİR?

İmir, Bakan Özer’e şu soruları yöneltti:

  • Bakanlık olarak 9 yıldır Kürtçe Seçmeli Derslerin tercih edilmesine önem verilmesine ilişkin bir çalışmanız olmuş mudur?
  • Şırnak ve diğer Kürt öğrencilerinin yaşadığı diğer illerde okul idarecilerinin seçmeli dersleri kendi seçtikleri ve velileri bilgilendirmediklerinden haberdar mısınız?
  • Öğrencileri yönlendirerek velilerden habersiz Kürtçeye alternatif dersler seçtiren okul idarecileri hakkında bir yaptırım uygulayacak mısınız?
  • %90’ı Kürt olan Şırnak ve ilçelerinde Kürtçe seçmeli derslerin seçiminde okul idarecileri velilere bu konuda bilgilendirme yapmış mıdır?
  • Velilerden ve öğrencilerden habersiz Kürtçeye alternatif derslerin seçilmesi ve usulsüz bir şekilde tutanakların velilere imzalatıldığı iddialarını araştıracak mısınız?
  • Okul idarecilerinin öğretmen eksikliğinden öğrencilerin Kürtçe seçmeli dersleri seçmelerine izin vermedikleri doğru mu? 2012’den bugüne Kürtçe öğretmenliği ile ilgili açılan bölümlerden kaç kişi mezun oldu bunlardan kaçı atandı?
  • Kürtçe öğretmenlerinin atanmamasının sebebi nedir?

PAYLAŞ