Türkiye'nin yüzde 47'si 'akıl sağlığını' hiç düşünmüyor

Fransız araştırma şirketi Ipsos'un 29 ülkede yaptığı çalışmaya göre Türkiye'nin yüzde 72'si akıl hastalıklarını diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğunu düşünüyor.

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin yüzde 72’si akıl hastalıklarının diğer hastalıklar gibi bir hastalık olduğunu düşünüyor, yüzde 74'lük bir kesim ise söz konusu hastalıkların hekim desteği olmadan atlatılamayacağını belirtiyor.

Bir başka deyişle Türkiye'deki katılımcıların çoğu akıl hastalığı gerçeğini kabullenmiş ve bu sorun karşısında toleranslı bir yaklaşım sergiliyor.

YAŞLANDIKÇA AKIL SAĞLIĞI DAHA AZ DÜŞÜNÜLÜYOR

Küresel ölçekte bakıldığında 16-34 yaş aralığındaki ortalama her dört bireyden biri akıl sağlığını düzenli olarak düşünüyor.

Buna karşın 65 yaş üstü bireylerin sadece sekizde biri yani yüzde 12'lik bir bölümü bu konuda hemfikir.

Araştırmaya Türkiye’den katılan bireyler ise bu konuda ikiye ayrılmış görünüyor.

Yüzde 47’lik bir oran akıl sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtirken aynı oranda birey ise akıl sağlığını hiç düşünmediğini veya çok seyrek düşündüğünü iletiyor.

TÜRKİYE FİZİKSEL SAĞLIĞI DAHA ÇOK DÜŞÜNÜYOR

Araştırmaya bakıldığında Türkiye'de bireylerin fiziksel sağlığı akıl sağlığına kıyasya daha sık düşündüğü ortaya çıkıyor.

Akıl sağlığı yüzde 47 iken fiziksel sağlıkta bu oran yüzde 62’ye çıkıyor.

Akıl sağlığını düşünme, önem verme konusunda diğer ülkelerden gelen yanıtlara bakıldığında Kolombiya (%76), Meksika (%73) ve Brezilya (%73) akıl sağlığını sıklıkla düşündüğünü belirtirken bu konuya en az önem veren ülkeler ise Rusya (%25), Güney Kore (%37) ve Suudi Arabistan (%42).

'AKIL SAĞLIĞI İÇİN DOKTORA GİTMEK ÇOK NORMAL'

Araştırmanın yapıldığı ülkelerin çoğunun hem fikir olduğu konulardan biri de akıl sağlığı konusunda profesyonel destek almanın ne kadar normal olduğu ile ilgili.

“Akıl sağlığı konusunda bir profesyonele görünmek güçlü olduğumuzun göstergesidir” ifadesine katılım konusunda araştırmaya katılan ülkelerin çoğunluğu hemfikir.

Türkiye’den katılan bireylerin %71’i de bu konuya katılıyor.

Bu konuya en az destek veren ülkeler ise Japonya (%24) ve Güney Kore (%28).

ARAŞTIRMA HAKKINDA

23 Ağustos – 6 Eylül tarihleri arasında toplam 20,003 bireyle 29 ülkede gerçekleştirildi.

Araştırma kapsamında sorular, Ipsos Online Paneli üzerinden bireylere iletildi.

Araştırma kapsamındaki ülkeler: Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Çin, Kanada, Şili, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Almanya, Macaristan, Hindistan, İtalya, Japonya, Meksika, Hollanda, Polonya, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Güney Kore, İspanya, İsveç, Türkiye, İngiltere,ABD, Malezya ve İsrail.

Araştırmanın gerçekleştirildiği 15 ülkede veriler genel nüfus profiline ve temsiliyetine dönük olarak ağırlıklandırıldı.

Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere, Hindistan, İtalya, İspanya ve ABD’de her birinde ortalama 1000+ bireyle anket yapılırken geriye kalan ülkelerde ise 500+’er bireyle anket yapıldı.


PAYLAŞ