Diyanet, taburede namaz hakkında genelge yayınladı

Son yıllarda özellikle büyükşehirlerdeki camilerde sağlık sorunu olanların namaz kılması için sandalye veya tabure kullanımı artmıştı. Tabure veya sandalyelerin artan sayılarıyla gittikçe sıralara dönüşmesi kimi çevrelerce eleştiriliyor ve camilerin kiliselere benzemeye başladığı iddiasına neden oluyordu. Buna karşılık kimileri de sağlık sorunları olanların namazını kılması için sandalye ve tabure kullanımını desteklemişti. Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, imzasını taşıyan ve bütün müftülüklere iletilen yazılı karar bu tartışmaları sonlandıracak gibi görünüyor. Diyanet'in sosyal medyasında da yayınlanan yeni düzenlemede camilerde sağlık sorunları olanların namazı nasıl kılacağı tarif edilirken, bu kişilerin gerekirse oturarak hatta kıble yönünde bile ayaklarını uzatarak namazı kılabilecekleri belirtildi. Cami içlerinde sandalye ve taburelerin için ayrılan bölümlerin kaldırılması emredilirken, mazereti olanların ancak katlanabilir taburelerde o da cemaatin içinde namaz kılabileceği belirtildi.

"CAMİ ADABINA UYGUN OLMADI"

İşte Bardakoğlu’nun imzasını taşıyan ve camilerde sandalye ve tabure saflarına son verecek o yazılı talimatlar:

Tabure ve sandalyeler için ayrılan bölümler cami adabına uygun olmadı.

Geçen süre zarfında tabure, sandalye üzerinde namaz kılan vatandaşlarımız için cami içinde cemaat ve saf düzeninin dışında ya da gerisinde belirli mekanlar oluşturulması, cami adabına ve cemaat ruhuna uygun olmamıştır.

Bu durum bir taraftan cami cemaati arasında bir takım huzursuzluklara ve tartışmalara sebep olurken diğer taraftan da cami içi estetiğe uygun olmayan görüntüler ortaya çıkarmıştır.

Özellikle cami içinde sabit oturaklardan müteşekki müstakil mekanların oluşturulması cami doku ve kültürüyle bağdaşmamıştır.

Diğer taraftan ima ile namaz kılma şekli de tartışmalara sebep olmuştur.

Bütün bu hususlar dikkate alınarak tabure/sandalye üzerinde ima namaz kılınması hususu Din İşleri Yüksek Kurulu'nca tekrar değerlendirilerek yeni bir karar alınmıştır, Sağlık sorunu olanlara nasıl namaz kılabilecekleri anlatıldı

Buna göre,

1) Namaz vakti girince evlerinde, bulundukları yerlerde, cami ve mescitlerde tabure, sandalye üzerinde namaz kılınabilmesine ilişkin Din İşleri Yüksek Kurulu'nun aşağıda yer alan görüşü uyarınca vaaz, hutbe, yazılı ve görsel basın aracılığı ile konunun işlenmesi,

a) Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları,

b) Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimselerin namaza ayakta başlamaları, rüküdan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapmaları,

c) Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişilerin namaza ayakta başlamaların, secdeden sonra namazı oturarak tamamlamaları,

ç) Ayakta durmaya ve rükü yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayan kimselerin namaza ayakta başlayıp rüküdan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerine oturarak

ima ile eda etmeleri,

d) Ayakta durmaya gücü yetmeyen, yere de oturamayan kimselerin namazı tabure,

sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak rükü ve secdeleri ima ile yerine getirmeleri,

e) Namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılan müminin ileri sürdüğü

mazeretlerin kendisini vicdanen rahatlatacak boyutta olması gerektigi, namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıkların bu konuda meşru mazaret olarak görülmemesi,

f) Dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacı ile camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun olduğu hususlarında vatandaşlarımız bilgilendirilecektir,
Sandalyeler tabureler kaldırılacak..

2) İma ila namaz kılanlar için daha önceki talimat uyarınca yer ayrılması uygulamasından vazgeçilmiştir. Caminin mescidin içinde sabit oturaklardan müteşekkil müstakil mekanlar oluşturulmayacaktır,

3) Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacaktır. Camilerde ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecektir.

4) Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklardır.

5) Cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşlarımın namazlarını oturarak veya tabure üzerinde nasıl kılacakları hususu titizlikle anlatılacaktır


PAYLAŞ