Danıştay, Uzundere’deki katı atık tesisinin yapımını iptal etti

Fotoğraf: AA

İzmir’in Karabağlar ilçesinde yer alan Uzundere Mahallesi’ne İzmir Büyükşehir Belediye tarafından yapılmak istenen Katı Atık Transfer Merkezi, Asfalt Plant merkezi ve temizlik işleri şantiyesi planlarına karşı açılan davada verilen iptal kararını Danıştay 6’ıncı Dairesi de onadı.

Evrensel’in haberine göre, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 09 Ocak 2017 tarihinde onaylanarak askıya çıkarılan Katı Atık Transfer Merkezi, Asfalt Plant merkezi ve temizlik işleri şantiyesi yapım ve kullanım kararlarını içeren 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına karşı Uzundere Köylüleri ve Harmanyeri Derneği iptal istemiyle dava açmış ve İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi iptal kararı vermişti.

Karar İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından temyize taşındı. Temyiz sürecinin de sonuçlandı davada Danıştay 6’ncı Dairesi oybirliğiyle kesin olarak onama kararı verdi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği, “Rant amaçlı çeşit çeşit proje ve planlarla üstümüzde kurulan baskılara direnmeye çalışan, geleneksel yaşamını kırla ve canlılarla birlikte devam ettirme çabası taşıyan Uzundere Köylüleri olarak birlikte Büyükşehir Belediyesine sesleniyoruz; çekin elinizi köyümüzden. Doğanın ve yerleşik köy hayatımızın tahribatına karşı ikili davranmayın” dedi.

“Ekolojiye, tarıma, zeytine ve daha nicesine aşkla bağlılıklarını dillendiren İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Uzundere Havzası'ndaki kaçak onlarca doğa katili firmaya göz yummaya devam ettiği yetmezmiş gibi molozlarıyla dere yataklarımızı doldurmuş, dahası köyümüzün yanı başına Çöp Toplama Merkezleri inşa etmeye kalkmış, dava savunmalarında yüzlerce yıllık ulu zeytin ağaçlarına ‘kendi kendine yetişen bodur bitki’ dahi demiştir” denilen açıklamada sürece ilişkin kısa bilgi verildi.

Uzundere Köyü'nün kadim geçmişinin, doğasının, deresinin ve tarım arazilerinin yok olmasına izin vermeyecekleri ifade edilen acıkmada, “Büyükşehir Belediyesinin göz yumduğu kaçak işletmeler yetmezmiş gibi kendi eliyle yaratmak istediği çevre felaketine Danıştay dur demiştir. Haklarımızın ve hayatlarımızın yok sayılmasına izin vermeyeceğiz, Uzundere Köyünü yaşatacağız” denildi.


PAYLAŞ