SOL Partiden mülteciler için çağrı: İnsani, demokratik ve barışçıl bir çözümün yolunu açalım

SOL Parti, Türkiye’nin mülteci krizine dair yazılı açıklama yaptı.

Muhalefetin krize yönelik sorumlu davranmadığına işaret edilen açıklamada, bu krizi yaratan asıl sorumlular hedef alınmadan sorunun çözülemeyeceği vurgulandı.

7 maddede mülteci sorununa çözüm önerilerini açıklayan SOL Parti, laik, demokratik ve kamucu bir çözüm konusunda tüm toplumsal muhalefeti sorumluluk almaya çağırdı.

İnsani, demokratik ve barışçıl bir çözümün yolunu açalım" denilen açıklamada yer alan öneriler şöyle:

1- AB ile yapılan tüm “Geri Kabul Anlaşmaları” iptal edilmelidir, üçüncü ülkelere göçün önü açılmalıdır.

2- AKP, Suriye’de cihatçı güçlerle birlikte sürdürdüğü parçalama siyasetine son vermeli, Suriye’den tüm askeri güçleri çekmelidir.

3- Suriye yönetimi ile barışçıl bir diplomasi ile barışçıl ve insani bir geri dönüşün şartları oluşturulmalıdır.

4- Türkiye’ye yerleştirilen tüm cihatçı savaşçı güçler, savaş suçluları sınır dışı edilmelidir.

5- Türkiye’nin doğu ve güney sınırlarında etkin bir kontrol tesis edilmeli, ülkeye kontrolsüz göçün önüne geçilmelidir.

6- Sermayenin Türkiye emekçilerini ve sığınmacıları birbirine düşman ederek dayattığı kölelik rejimi ortadan kaldırılmasının ilk adımı olarak herkes için güvenceli çalışma koşulları sağlanmalıdır.

7- Sığınmacılar üzerindeki tarikatların ve gerici vakıfların kuşatmasına son verilmeli; sığınmacıların yasal statüleri belirlenerek laik, demokratik ve kamucu temelde bir entegrasyonunu sağlayacak, milyonlarca çocuğun ucuz iş gücü olarak sömürülmesinin önüne geçecek planlı bir politika da buna eşlik etmelidir.

Açıklama, "Bu adımları atarak bir çözümün önünü açacak ilk adım ülkemizi karanlığa boğan bu iktidardan ülkemizi kurtarmak ve ABD güdümündeki cihatçı dış politikaya son vererek bağımsız ve barışçıl bir dış politikanın benimsenmesinden geçiyor" denildi.


PAYLAŞ