İzmir'de büro emekçileri 23 Haziran'da iş bırakacak

Fotoğraf: Evrensel

Büro Emekçileri Sendikası (BES) İzmir Şubesi, Gezi Nöbeti'ni devraldı; 3600 ek göstergenin eşit bir şekilde tüm kamu emekçilerine verilmesi için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Alsancak Mimarlar Odası önünde yapılan açıklamayı BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven okudu. Güven, "3600 ek gösterge, 7 senedir gündemimizde. Şu an Meclise getirilmeye çalışılan tasarının tamamen adaletsiz ve bir kandırmaca olduğunu görmüş bulunmaktayız. 7 yılda kamu emekçileri yarı yarıya kadar fazla alım gücünü yitirmiş durumdayken getirilen ve bütün kamu emekçilerine verildiği söylenen ek gösterge düzenlemesi adaletsiz" dedi.

Hükümetin getirdiği düzenlemenin birçok kişiyi kapsamadığını belirten Güven, "Sözleşmeli olan arkadaşlarımızı kapsamıyor. Birinci dereceye giremeyen kadroları kapsamıyor. Yaklaşık 300 bini aşkın kamu emekçisi bu vesileyle bundan yararlanamayacak. Bugün kamu hizmetlerini yürüten önemli bir kesim 5510 sayılı 2008 yılında Ekim ayından sonra işe giren kamu emekçileri, bunları kapsamıyor ve bunların sayısı da yaklaşık 2 milyon kişi" diye konuştu.

Yaklaşık 3 milyon kamu emekçisinin faydalanamadığı bir düzenlemenin lütufmuş gibi ve bütün memurlara veriliyormuş gibi sunulmasını kınadıklarını söyleyen Güven, taleplerini için 23 Haziran'da iş bırakacaklarını duyurdu.

Güven son olarak taleplerini sıraladı:

  • 3600 ek gösterge hiçbir ayrım yapılmadan tüm memurları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir.
  • 2008 Ekim ayı sonrası işe giren yaklaşık 2 milyon kamu personelini kapsaması sağlanmalıdır.
  • 4/B sözleşmeli personel dahil edilmelidir.
  • 5510 sayılı yasa değiştirerek memurlar arasındaki ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.
  • Ek ödemeler taban maaşa eklenmelidir.
  • Yeni bir toplu sözleşme yapılarak en düşük memur maaşı yoksulluk sınırının üzerinde olması sağlanmalıdır.

PAYLAŞ