Kıdem tazminatı üst tavanı yükseltildi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur, emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu. 6 aylık enflasyon farkı olarak SGK ve Bağ-Kur'lu emeklilere yüzde 42.35; memur ve memur emeklilerine ise yüzde 41.69 oranında zam yapıldı.

Kıdem tazminatının üst tavanının belirlenmesinde memur maaşı baz alındığı için Hazine Ve Maliye Bakanlığı, gerekli düzenlemelere ilişkin genelge yayımladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre; Temmuz-Aralık 2022 döneminde Kıdem Tazminatı tavanı 15 bin 371 lira 40 kuruş oldu.

Kıdem tazminatı tavanının yükselmesiyle birlikte, çalışanların alacağı tazminatlar da arttı. SGK brütü 15 bin 371 liranın üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan faydalanabilecek. Örneğin,10 yıl çalışmış bir kişi işten çıkarılırsa, alacağı kıdem tazminatı (İhbar tazminatı, izin hakları ve yan haklar hariç) 153 bin 714 lira olacak.

Kıdem tazminatı hesaplanırken hesaplamaya esas alınacak son ücretin tespitinde kanun koyucu bir tavan sınır getirmiştir. . Buna göre; Toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanı sıra yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye ödemeleri de dikkate alınmaktadır. 

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

-Çalışanın işveren tarafından işten çıkarılmış olması gerekiyor.

-Çalışanın kendi isteği ile ayrıldığı durumlarda kıdem tazminatı alınamıyor.

-Çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için işyerinde 1 yıllık çalışma süresini doldurmuş olması gerekiyor.

-Erkeklerde askerlik nedeniyle, kadınlarda evlilik nedeniyle işten ayrılma halinde kıdem tazminatı alınabiliyor.

-Çalışan, emekli olduğunda kıdem tazminatını alabiliyor.

-Sigorta başlangıç süresi 2000 öncesi olanlar kendi istekleriyle işten ayrılsalar dahi 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısını doldurmak koşuluyla İŞKUR'dan alacakları yazıyla kıdem tazminatını alabilir.


PAYLAŞ