CHP raporu: Beyin ve kalp pili bulunamıyor, MR için 6 ay sonraya randevu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladığı ‘Sağlık Sistemi Alarm Veriyor’ raporunda hastanelerde yaşanan medikal malzeme sorununa dikkat çekti. İlgezdi, “Özellikle görüntüleme hizmetleri (radyolojik tetkikler), beyin cerrahi ameliyatları, kalp-damar cerrahisi ameliyatları, ortopedi ameliyatları ciddi derece aksamakta ve belirsiz sürelere ertelenmektedir” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, ülke genelindeki hastanelerde yaşanan medikal malzeme sıkıntısını ve bundan kaynakları sorunları rapor haline getirdi. Akkuş İlgezdi, rapora ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye, AKP iktidarında ve onun eseri olan Sağlıkta Dönüşüm Programı ile poliklinikleri kapattıran, doktor bulunamayan, paran kadar sağlık hizmeti aldığın, hatta doktora diplomasını yırttıran bir hale geldi. Ancak kimse endişe etmesin; doktoru da hastayı da mağdur eden AKP’nin sağlık sistemi anlayışından bu ülkeyi biz kurtaracağız. CHP iktidarında, sağlık alanında bu kötü gidişe son vereceğiz.”

İlgezdi’nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunduğu raporda yer alan tespitlerden bazıları şöyle:

“Sağlık hizmetlerinin içerisinde cerrahi hizmetler oldukça kıymetli ve hasta bakımında aksatılmadan yerine getirilmesi gereken tıbbi işlemlerin başında gelmektedir. Ancak geldiğimiz aşamada, sağlığın bu çok önemli hatta stratejik olarak dahi nitelendirilebileceğimiz hizmetleri layıkıyla yerine getirilememektedir. Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası, yaşanan sıkıntıların büyük boyutta olduğunu ifade ediyor. Özellikle görüntüleme hizmetleri (radyolojik tetkikler), beyin cerrahi ameliyatları, kalp-damar cerrahisi ameliyatları, ortopedi ameliyatları ciddi derece aksamakta ve belirsiz sürelere ertelenmektedir.

Sağlık Sitemi Alarm Veriyor raporumuz, sağlık sisteminin geldiği son noktanın fotoğrafını çeken ve gözler önüne seren nitelikte bir rapor oldu. Elbette sadece yukarıda ifade ettiğimiz branşlarda değil, tüm branş ve departmanlarda yokluk sorunu ve aksamalar yaşanmaktadır. Çünkü tedarik zinciri bozulmuştur. Bunun önemli iki sebebi var. Birincisi; şehir hastanelerinde hizmet ifasında temin ve tedarik, yüklenici firmaya emanet edilmiştir. Yüklenici firma ise tamamen konuya ticari olarak bakıyor ve ihtiyaç olan cihaz ya da malzemenin piyasa değerine ve tedarik etmemesi durumunda ödeyeceği ceza tutarına bakıyor ve eğer ceza düşük kalıyor ise tedariki yapmayıp cezasını ödüyor; tam bir garabet. Diğer önemli sebep ise tedarik sağlayan firmaların hak edişleri ödenmiyor, bugün 10 ay geçmiş olmasına rağmen hâlâ firmalara ödemeleri yapılmamaktadır.

Radyolojide, doğru teşhis ve tedavi için son derece önemli olan MR, tomografi, ultrason, endoskopi, VHS gibi işlemler için hastalara 3-6 ay arasında gün verilmek suretiyle tetkikler ertelenmektedir. Bu durum hem hastayı stres içerisinde yaşamaya mahkum eder iken hem de muhtemel önlenebilir hastalıkların artmasına ve hastanın tedavi sürecine cevap veremeyecek sonuçlarla karşılaşmasına sebep olmaktadır.

Beyin cerrahide, özellikle kraniotomi cihazı alınamamaktadır ve dolayısıyla çok önemli beyin cerrahi ameliyatları yapılamamaktadır. Çünkü hastanın kafatasını açacak cihaz başta olmak üzere önemli birçok ekipman bulunamamaktadır. Beyin ve kalp pilleri bulunamamaktadır.

Kalp-damar cerrahisinde ise göğüs kafesinin açılmasına yönelik cihazlar, kardiyolojik piller vb. temin edilememektedir. Bu son derece önemli olan ameliyat yapılamadığından hastalar ciddi hayati risklerle karşı karşıya kalmış durumdadırlar. Beyin ve kalp pilleri bulunamamaktadır. Ortopedide durum daha da vahimdir. Hastalar ciddi sakatlıklarla karşı karşıyadırlar. Çünkü hiçbir ortopedik implant ameliyatı yapılamamaktadır.” 

ANKA


PAYLAŞ