Uluslararası bir bilimsel araştırmaya göre dindarlar daha yüksek cinsel doyuma ulaşıyor

Yeni bir araştırmaya göre, daha güçlü dini inançlara sahip olmak, daha yüksek cinsel tatmin seviyeleriyle bağlantılı.

Uluslararası bir araştırma ekibi, dinin hayatlarında önemli bir yer kapladığını bildiren kişilerin cinsel ilişkiye daha az girdiğini ama cinsel yaşamlarından daha memnun olduklarını tespit etti.

Hakemli bilimsel dergi The Journal of Sex Research'te yayımlanan araştırmada Birleşik Krallık'ta yaşayan 18 ila 59 yaşlarınaki kadın ve erkeklerin verileri incelendi.

Çalışmada üç ana faktöre odaklanıldı: Bireylerin ne sıklıkla seks yaptığı, cinsel tatmin düzeyleri ve dindarlık seviyeleri.

Bu doğrultuda katılımcılara yaşam tarzları, dine bakış açıları ve cinsel yaşamları hakkında sorular içeren anketler yöneltildi.

Exeter Üniversitesi'nden Dr. Nitzan Peri-Rotem ve Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden Dr. Vegard Skirbekk liderliğinde yürütülen araştırma birçok ilginç bulguyu ortaya çıkardı.

İlk olarak erkeklerin yaşamları boyunca kadınlara kıyasla daha fazla cinsel partnere sahip olduğu görüldü. Ayrıca dindar kişilerin dindar olmayanlardan daha az seks yaptığı anlaşıldı.

Öte yandan, dindarlar cinsel yaşamlarında daha yüksek doyuma sahip olduklarını bildirdi.

Katılımcılar arasında cinsel doyum konusunda dikkat çekici bir başka eğilim de ortaya çıktı. Veriler, "çok fazla seks yapmanın cinsel hayattan daha düşük memnuniyet düzeyine yol açabileceğini" gösterdi.

Dr. Peri-Rotem, bu bulgunun cinsel ilişkiyle ilgili önceki araştırmalarda elde edilen sonuçlarla tutarlı olduğunu ifade etti:

Cinsel ilişki sıklığı ve cinsel tatmin arasındaki bağlantı ne basit ne de doğrudan. Tüm ilişki türlerinde çok az veya çok fazla seks, düşük cinsel tatminle ilişkili.

Öte yandan, Dr. Peri-Rotem'e göre yeni araştırma genel anlamda dindar kişileri ilgilendiriyor.

"Araştırmamız, cinsel davranışlardaki değişikliklerin, dini norm ve inançlardaki ve diğer toplumsal eğilimlerdeki değişiklikler bağlamında ele alınması gerektiğini gösteriyor" diyen araştırmacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zira dini yönelimi zayıf olanlar arasında gündelik seks de artıyor.

Independent Türkçe, Phys.org, The Jerusalem Post

Derleyen: Çağla Üren


PAYLAŞ