İşten atılan British American Tobacco işçilerinin mücadelesi sürüyor

Samsun’da TEKEL’in özelleştirilmesinin ardından British American Tobbaco’ya (BAT) devredilen Ballıca sigara fabrikasında, 9 işçi sendikal mücadelede aktif olarak yer almaları ve çalışma koşullarının insanileştirilmesi talebiyle başlattıkları mücadelenin ardından ‘performans yetersizliği’ bahanesiyle 18 Ağustos’ta işten çıkarıldı.

Patronların Ensesindeyiz öncülüğünde işten çıkarıldıkları gün direnişe geçen işçiler, yaklaşık bir aylık süre içerisinde çok kez eylem yaptı. Özellikle işçilerin ailelerinin de katıldığı ve destek verdiği eylem kamuoyunda oldukça fazla ses getirdi. Eylemler “Patron çocukları Amerika’da okusun diye işçi çocukları aç kalmayacak” sözüyle akıllarda yer edindi.

Direnişlerinin birinci ayı dolmak üzere olan işçiler her gün fabrika önünde seslerini duyurmaya, vardiya giriş çıkışlarında mesai arkadaşlarına seslenmeye devam ediyor. Yalnızca mesai arkadaşlarına değil, yöre halkına da seslerini duyurmaya çalışan işçiler, fabrikanın bulunduğu ilçe meydanında da bir basın açıklaması gerçekleştirdi ve bildirilerini dağıttı.

İşçilerin talepleri ise şöyle:

İşten atılan işçiler derhal geri alınmalı, işten çıkarmalar son bulmalı, işten çıkarma listeleri yırtılıp atılmalıdır.

Performans sistemi adı altında, işçileri baskı ve mobbinge maruz bırakan işçi düşmanı uygulama sonlandırılmalıdır.

Maaşlarda ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar da gözetilerek, bizlerin insanca yaşayabilecekleri ve geçinebilecekleri düzenlemeler yapılmalıdır.


Sendika.Org
 


PAYLAŞ