Bakan Nebati: Ekonomimizdeki en önemli sorun enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Güzel gelişmeler kat ettiğimiz ekonomimizde halihazırda en önemli sorun, tüm dünyanın mücadele ettiği enflasyondur. Döviz kurundaki artış ve atalet de enflasyon üzerinde etkili olmuştur” dedi. Nebati, bakanlık bünyesinde, reform ve değişim dinamiğini sürekli kılmak için Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı kuracaklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ‘Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’ bugün İstanbul’da başladı. Nureddin Nebati’nin açış konuşmasını yaptığı zirvede, Prof. Charles Yuji Harioka, Prof. David B. Audretsch, Prof. Cheng Hsiao, Prof. Jonathan A. Batten, Prof. Douglas Cumming ve 12 ülkeden pek çok akademisyen, son dönemdeki iktisadi gelişmeler ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Zirve kapsamında dört panel yapılacak.

Bakan Nebati, zirvenin açılışında, ‘Türk Ekonomi Modeli’ hakkında katılımcılara kısa bir sunum yaptı. Nebati, şunları söyledi:  

Benzer ekonomi politikaları her ülkede aynı sonucu vermeyebilir. Ortodoks politikalar krizlere neden olabiliyor. Gelişmekte olan ülkeler 90'larda kriz yaşadı. Batı, tedarik anlamında tek merkeze bağlı oldu. Salgın, ekonomilerde köklü değişikliklere neden oldu. Mevcut krizin ülkemiz üzerinde ortaya çıkardığı fırsatlar, tehditlerden daha ağır basmaktadır.

Arz kaynaklı enflasyonu ortodoks politika ile çözmeye çalışan birçok ülkenin resesyona girdiği veya resesyon endişesine kapıldığını görüyoruz. Türkiye, büyümesini sürdürmeye devam etmiştir. Bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7,5, ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüme yakalayan Türkiye, en iyi performans gösteren ülkelerden biridir. Modelimizin temel amaçlarından biri, yapısal nitelik kazanmış cari işlemler sorununu kalıcı olarak çözmektir.

Son iki yıldan bu yana özellikle Rusya-Ukrayna savaşı, enerji başta olmak üzere emtia fiyatlarında gözlenen artışlar, cari dengemizde bir miktar bozulmaya yol açmıştır. Bunun geçici olduğuna, enerji fiyatlarının düşmesi ile cari açıktaki düşüşün devam edeceğine inanıyoruz. Güzel gelişmeler kat ettiğimiz ekonomimizde halihazırda en önemli sorun, tüm dünyanın mücadele ettiği enflasyondur. Döviz kurundaki artış ve atalet de enflasyon üzerinde etkili olmuştur.

Türkiye, birilerinin dayattığı anlayışla hareket etmek zorunda değildir. Türkiye modeli, örnek bir model olacaktır. Tüm küresel sarsıntılara rağmen ülkemiz birçok alanda olumlu gelişmeler kaydederken çeşitli çevrelerce ekonomi modelimizin insafsızca ve adeta ideolojik bir saplantıya varırcasına eleştirilmesini şaşkınlıkla karşıladığımızı belirtmek isterim.

Orta gelir tuzağını aşmayı hedefliyoruz, aşacağız. İnsanımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz, özellikle KOBİ'lerimizin kredi imkanlarına daha kolay ulaşmasını sağlayacak çalışmalarımız hızlı bir şekilde sürüyor. Ülkemiz için son derece stratejik birçok adımı atmaktaki kararlılığımız, tamamen ülkemizin ve insanımızın spesifik ihtiyaçları doğrultusundadır.

Sizlerle bugün güzel bir gelişmeyi de paylaşmak isterim. Bakanlığımız bünyesinde, reform ve gelişim dinamiğini sürekli kılacağına inandığımız Hazine ve Maliye Akademisi Başkanlığı'nı kuruyoruz.

Hazine ve Maliye Akademisi’nde gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla bir yandan bilgi üretimi yapılırken bir yandan da kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve STK’larla birlikte gerçekleştirilecek projelerle ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve deneyim paylaşımına daha fazla imkan sağlayacağız. Akademinin, nitelikli insan kaynağı geliştirmemiz yönünde önemli bir rol üstlenmesinin yanında ekonomi, finans ve mali politikalarımızın planlanması ve uygulanması bakımından da değerli katkılar sunacağına inanıyorum. Bugünkü konferansımızın ve kuracağımız Hazine ve Maliye Akademisi’nin ülkemize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyor, iktisat bilimine ve bu alandaki literatüre önemli katkı sağlayacaklarına inanıyorum.”


PAYLAŞ