Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı: Gülistan Doku için etkin soruşturma yürütülmediğine ilişkin şaibeler var

Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı,  Gülistan Doku'nun kaybolması ile ilgili inceleme ve tespit yapmak üzere 11 kadından oluşan bir heyeti 17 Ocak Cuma günü Tunceli'ye gönderdi. Heyet, Gülistan’ın ailesi, arkadaşları, Tunceli Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı, Baro ve Munzur Üniversitesi Rektörü ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, dokuz maddeden oluşan tespit ve izlenimlerini basın açıklaması ile paylaştı.

'TAHKİKATA DEVAM EDİLMESİ GEREKİYOR'

BBC Türkçe'den Hatice Kamer'in haberine göre raporda Gülistan’ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın sadece intihar ihtimali üzerinden yürütülmesi yargısından vazgeçilip, öldürülme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, intihara yönlendirme, zorla kaybedilme ihtimallerinin de ön planda tutularak tahkikata devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı Heyeti soruşturmanın, birincil şüpheli olan Zainal Abarokov’un babasının görev yaptığı Tunceli Emniyet Asayiş tarafından yürütüldüğünü belirtti, etkin bir soruşturma yürütülmediğine ilişkin şaibeler olduğunu öne sürdü ve soruşturmanın tarafsız, bağımsız bir birim veya kurum tarafından yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Heyet, soruşturma dosyasında Zainal Abarakov ve anne, babasının çelişkili beyanları ve şüphe arz edecek tüm biyolojik delillerin incelenmediğini, bunun yanı sıra Zainal Abarokov’un telefonu ve teknik cihazlarında arama ve el koyma işlemi yapılmadığını kaydetti.

‘ZORLA ARABAYA BİNDİRME İHBARI’

Dosyada yer alan Zainal ve Gülistan arasındaki konuşmaların, Zainal'ın kendi rızası ile vermiş olduğu WhatsApp yazışmalarından ibaret olduğunu, soruşturmanın bu yüzden intihar ekseninde yoğunlaştığını savunan heyet şunları aktardı:

"Soruşturma dosyasının içeriğine göre bir şahıs, sosyal medya üzerinden, Gülistan’ın zorla arabaya bindirilmeye çalıştığını gördüğünü ve emniyeti aradığını bildirmiştir.

“Dosya içeriğinde böyle bir emniyet kaydının olup olmadığına yönelik bilgi istenildiğine dair bir müzekkere bulunmamaktadır. Oysa böyle bir ihbar söz konusu ise vakit kaybetmeden 155 kayıtlarının istenilmesi ve belki de soruşturmanın başka bir minvalde sürdürülmesi gerekmektedir.

'İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLMESİ YARGISINDAN VAZGEÇİLMELİ'

"Gülistan’ın bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın sadece intihar ihtimali üzerinden yürütülmesi yargısından vazgeçilip, öldürülme, zorla kaybedilme, hürriyetinden yoksun bırakılmış olma ihtimallerinin de ön planda tutularak buna göre tahkikata devam edilmesi gerekmektedir."

'BU VAKALARA SIKÇA RASTLANMAKTADIR'

Diyarbakır Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ağı, bölgede son yıllarda yaşanan "kaos ve savaş ortamının" bir çok toplumsal sorunu da beraberinde getirdiğini, kadın cinayetlerinin artışının bunun en bariz göstergesi olduğunu savundu ve ekledi:

"Dersim, Şırnak, Hakkâri gibi demografik yapının değiştirilmeye çalışıldığı kentlerde bu vakalara sıkça rastlanmaktadır. Güvenlik gerekçesiyle bölge kentlerinde çok fazla sayıda kolluk kuvvetinin görevlendirilmesi, yaşanan yargısız infazlar ve işkence ve kötü muamele olaylarının cezasızlıkla sonuçlanması, kolluk görevlilerinin yargı zırhıyla korunması, bölgede güvenlik politikaları adı altında militarist yaklaşımların pervasızlaşmasına ve kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasına neden olmaktadır."


PAYLAŞ