4 milyon 308 bin kişi işsiz: ‘İş bulma ümidi olmayan’ nüfus artıyor

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Kasım döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 145 bin kişi azalarak 28 milyon 169 bin kişi, istihdam oranı ise 0,9 puanlık azalış ile %45,6 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 147 bin, inşaat sektöründe 253 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 102 bin, hizmet sektöründe ise 152 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %17,3'ü tarım, %20,4'ü sanayi, %5,6'sı inşaat, %56,6'sı ise hizmet sektöründe yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENÇLERİMİZ EVLENMİYOR DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün 30 yaşından önce evlenmeyen gençleri eleştirmişti. Cumhurbaşkanı, "Maalesef gençlerimiz genç yaşta evlenmiyor. Çoğu 30’u aşkın evleniyor ya da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Evlilik dışı hayat biçimi özendirilmeye çalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin" ifadesini kullanmıştı.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK

Genç nüfusta işsizlik oranı %24,5, istihdam oranı %32,6 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puan artışla, %24,5, istihdam oranı ise 0,7 puan azalarak %32,6 oldu. Aynı dönemde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık azalışla %43,2 seviyesinde gerçekleşti. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 puanlık artışla %25,2 seviyesinde gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,5

İşgücü 2019 yılı Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 182 bin kişi artarak 32 milyon 477 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,5 puanlık azalış ile %52,5 olarak gerçekleşti.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMA ORANI YÜZDE 33,8

Kasım 2019 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,2 puan artarak %33,8 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22,8 oldu.

KAMU İSTİHDAMI YÜZDE 6,7 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2019 yılı IV. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre %6,7 oranında artarak 4 milyon 644 bin kişi oldu.

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı %13,6, istihdam oranı %50,2 oldu

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,0 puan artışla, %13,6, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık artışla %15,5 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 0,9 puanlık azalışla %50,2, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puanlık azalışla %58,1 oldu.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13,2

-Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0,3 puan azalarak %13,2 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 100 bin kişi azalarak 4 milyon 318 bin kişi olarak gerçekleşti.

-Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı bir önceki döneme göre 0,2 puan artarak %45,9 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 120 bin kişi artarak 28 milyon 358 bin kişi olarak tahmin edildi.

-Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre 0,1 puan azalarak %52,8 oldu. İşgücüne katılan sayısı 19 bin kişi artarak 32 milyon 676 bin kişi olarak tahmin edildi.

-Ekonomik faaliyete göre, mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam, tarım sektöründe 45 bin kişi, sanayi sektöründe 92 bin kişi artarken, inşaat sektöründe 10 bin kişi, hizmet sektöründe 8 bin kişi azaldı.

BIR YILDAN UZUN SÜREDİR İŞ ARAYANLARIN ORANINDA YÜZDE 35 ARTIŞ

TÜİK hesaplamalarında işgücüne dâhil edilmeyen bir nüfus bulunuyor.

Çalışamaz hâlde olanlar, emekliler, öğrenciler, ev işleri ile uğraşanların yanı sıra bir de çalışmaya hazır olsa da iş bulma ümidini kaybetmiş olanlar, yani resmi olarak iş aramayı bırakanlar var.

Açıklanan son verilere göre Kasım 2018'de sayıları 522 bin olan "İş bulma ümidi olmayan" nüfus, Kasım 2019'da 715 bine çıktı.

Kasım 2019’da bir yıl veya daha fazla süredir işsiz olanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 arttı ve 1 milyon 160 bin oldu.

GENÇ İŞSİZLER ORDUSUNA 30 BİN KİŞİ DAHA KATILDI

Geçen yıldan bu yıla kadar işgücüne katılanların sayısında 182 bin kişilik bir artış oldu.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizliğe bakıldığında işsiz sayısı 1 milyon 231 bin oldu. Kasım 2018’de bu sayı, 1 milyon 202 bindi.

Kasım 2018’de 3 milyon 900 bin genç istihdam edilirken, bu sayı geçen kasım ayında 3 milyon 795 bine geriledi.

Kasım 2019 itibariyle genç işsizlik oranı yüzde 24,5.

KİME İŞSİZ DENİYOR?

İşsiz, sanılanın aksine çalışmayan herkes için kullanılan bir tanımlama değil. TÜİK, işsiz kişiyi tanımlarken dört şart koşuyor:

- Referans verilen dönem içerisinde kâr karşılığı, yevmiyeli, ücretli ya da ücretsiz olarak hiç bir işte çalışmamış kişilerden,

- İş aramak için on üç ay içinde iş arama kanallarından en az birini kullanmış,

- 15 gün içinde işbaşı yapabilecek durumda olan,

- Kurumsal olmayan çalışma çağındaki herkes, işsiz nüfusa dâhil.

Yani biri, hangi sebeple olursa olsun çalışmıyor, isteyerek ya da istemeyerek “Çalışmayacağım” diyorsa “işsiz” sayılmıyor. Çalışmak istiyorsa da bu talebini Sosyal Güvelik Kurumu’na resmen beyan etmiş olması gerekiyor.

ETİKETLER

Editörün Seçimi