Kara tablo: İstanbul'un yarısının sabit geliri yok

Fotoğraf: Ekmek ve Gül

Koronavirüs salgınının da etkisiyle işsizlik yükselişe geçti. Geçtiğimiz günlerde TÜİK şubat ayı işsizlik rakamlarını yüzde 13 olarak açıklamamıştı, yoksulluk ise günlük hayatta etkisini oldukça hissettiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul İstatistik Ofisi'nin Kent Yolsulluğu araştırması da İstanbul’da yaşanan yoksulluğu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, kredi kartı sahiplerinin yüzde 57'sinin biriken borcu var. Hanelerin yüzde 33,7'si de borçlu. Borçlanma kanallarında bankalar birinci sırada yer alırken, akraba ve arkadaşa borçlanma oranı yüzde 25'ler civarında. Hanelerde yer alan kişilerin yüzde 53,5'inin SGK'ya kayıtlı olmadığı, yüzde 47,3'ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü.

NE SIKLIKLA ET ALIYORSUNUZ?

"Hanenizin ekonomik olarak; haftada en az iki kere et, tavuk ya da balık içeren yemeği karşılayabilecek durumda mı sorusuna" verilen yanıtlardaki 'hayır' oranının yüzde 91,8 çıktı.

İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Nisan 2020 döneminde sosyal yardım başvurusu yapan ve hane halkı aylık gelir 2.500 TL ve altında olan hanelerden 1.228 haneyle bilgisayar destekli telefon anket yöntemiyle veri toplandı.

Araştırmaya katılan hanelerin yüzde 28,1'inde 4 kişiden fazla kişi yaşıyor.

Araştırmaya katılan haneler içinde en yüksek paya yüzde 30,3 ile 4 kişilik aileler sahipken, tek kişinin yaşadığı hanelerin örneklem içindeki oranı yüzde 5,6 oldu.

Hanelerin yüzde 81'inde çocuk bulunuyor, çocukların yüzde 62,5'i okula gidiyor. %26,4'ünde ise 65 yaş üstü bireyler yaşıyor.

Çocuklu haneler içinde 3 ve daha fazla sayıda çocuğun yaşadığı hane oranı yüzde 31,5 iken, iki çocuklu haneler yüzde 44,4 ile en fazla paya sahip oldu. Hanelerin yüzde 26,4'ünde 65 yaş üstü bireylerin yaşadığı gözlendi.

Hanelerde yer alan kişilerin yüzde 53,5'inin SGK'ya kayıtlı olmadığı, yüzde 47,3'ünün ise düzenli bir gelire sahip olmadığı görüldü.

Meslek dağılımına bakıldığında ise katılımcıların yüzde 37,2'si bir mesleğinin olmadığını belirtirken, mesleğini işçi olarak belirtenler yüzde 23,5, tekstil sektörü olarak belirtenler ise yüzde 11,5 oranında gözlendi.

Hanelerin yüzde 89,3'ünde gelir getirici faaliyette bulunan tek kişi var iken, çocuklu hanelerin yüzde 7'sinde çocuk işçi olduğu kaydedildi.

Çalışan kişilerin olduğu hanelerin yüzde 89,3'ünde tek kişi gelir getirici faaliyette bulunurken, 2 kişinin çalıştığı ailelerin oranı yüzde 9,7 oldu. Çocuklu hanelerin %7'sinde 18 yaş altında olup çalışan çocukların olduğu gözlendi.

Hanelerde kredi kartı sahipliği oranı yüzde 35,2 iken, kredi kartı sahiplerinin yüzde 57'sinin biriken borcunun olduğu kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 5,7'si ise kredi kartı olmamasına rağmen borçlarını ödemeye devam ettiğini belirtti.

En fazla bankaya borçlanıldı, ikinci sırada esnaf yer aldı. Hanelerin yüzde 33,7'si birden fazla yere borçlu olduğunu belirtti.

Hanelerin yüzde 70,6'sının kredi kartı ve kredi olarak bankalara, yüzde 20'sinin esnafa, yüzde 14,3'ünün ise akrabalarına borçlu olduğu görüldü.

Hanelerin yüzde 92,6'sı 1.000 TL tutarında beklenmeyen bir harcamayı borçlanmadan kendi imkânlarıyla karşılayabilecek durumda olmadığını belirtti.

T 24

ETİKETLER

Editörün Seçimi